Waloryzacja kontraktów budowlanych – aktualne doświadczenia z praktyki

Wykonawcy kontraktów budowlanych muszą mierzyć się od kilku lat z trudnościami związanymi m.in. z dynamicznie zmieniającym się otoczeniem gospodarczym, w tym rosnącymi cenami środków produkcji, częstymi zmianami legislacyjnymi czy też skutkami nierzetelnego realizowania kontraktu przez kontrahenta.

Jak istotny jest to problem pokazują perturbacje, z jakimi mierzy się wielu wykonawców w związku ze skutkami wybuchu epidemii SARS-CoV, a także wojny w Ukrainie.

Powyższe okoliczności zwykle uniemożliwiają zrealizowanie inwestycji po kosztach przewidywanych w kalkulacji oferowanego wynagrodzenia, prowadząc do strat na kontrakcie lub (w najlepszym wypadku) braku osiągnięcia zamierzonego zysku. Problemy wykonawców oddziałują natomiast na sytuację inwestorów, przez co wszystkie strony umowy o roboty budowlane powinny poszukiwać sposobu usunięcia lub ograniczenia skutków ww. drastycznej zmiany sytuacji rynkowej. Dodatkowym problemem są „sztywne” ramy ustawy Prawo zamówień publicznych, które nie ułatwiają rozmów o zwiększeniu wynagrodzenia.

Od pewnego czasu pojawiają się pozytywne sygnały dotyczące skłonności inwestorów (w tym publicznych) do zawierania tzw. „aneksów waloryzacyjnych”. Jakie warunki są w nich przewidziane? Na co można liczyć w przyszłości? W jakich ramach prawnych i finansowych mogą poruszać się strony? Co dalej, jeśli aneks nie zostanie zawarty albo nie pozwoli wystarczająco poprawić wyniku finansowego?

Data: 28 września 2023
Czas trwania: 12:00 – 14:00


Zaproszenie kierujemy do wykonawców inwestycji budowlanych.

Webinarium będzie szczególnie przydatne dla członków zarządu, dyrektorów finansowych, szefów działów prawnych, prawników wewnętrznych w przedsiębiorstwach, claim managerów, pracowników działów zakupów i sprzedaży.


ZAPISZ SIĘ


Program:

  1. Co wydarzyło się na rynku budowlanym i gospodarce w ostatnich latach?
  2. Jakie strategie mogą obrać wykonawcy robót budowlanych w przypadku radykalnego wzrostu kosztów?
  3. Jak pogodzić oczekiwania wykonawców z regulacjami Prawa zamówień publicznych?
  4. Jakie działania powinien podjąć wykonawca, by odpowiednio udokumentować i skutecznie dochodzić swych roszczeń?
  5. Jakich sposobów i warunków zmiany umowy mogą spodziewać się wykonawcy? Jaka jest dotychczasowa praktyka?
  6. Co robić, gdy aneks waloryzacyjny nie pozwala wystarczająco poprawić wyniku finansowego?
  7. Waloryzacja – odszkodowanie czy wynagrodzenie
  8. Ujęcie waloryzacji w dokumentach rozliczeniowych

Organizatorzy:


Webinar poprowadzą:

Ludwina Klein, LL.M. – adwokat | Counsel
Magdalena Zasiewska – doradca podatkowy | Head of Tax
Mariusz Nowakowski, MLE – adwokat | Counsel
Wojciech Merkwa – radca prawny | Partner, Head of Public Procurement Practice