O uchwale Sądu Najwyższego dotyczącej odszkodowania za niewybranie oferty wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wobec naruszenia przepisów przez zamawiającego piszą adw. Mariusz Nowakowski, MLE oraz Paweł Pietrzak w poniższym newsletterze.


>> Pobierz Newsletter <<


Kontakt:

Mariusz Nowakowski, MLE – Adwokat, Senior Associate,  Zespół Postępowań Sądowych, Zespół Infrastruktury

Paweł Pietrzak – Associate, Zespół Postępowań Sądowych, Zespół Infrastruktury