Wstępdrogamegafon

We wrześniu 2023 r. wedle danych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad liczba eksploatowanych i oddanych do użytkowania dróg ekspresowych i autostrad przekroczyła w Polsce 5 000 km (na koniec roku kierowcy mieli do dyspozycji 5115,6 km dróg szybkiego ruchu). Polska znajduje się na piątym miejscu w Europie pod względem długości eksploatowanych dróg szybkiego ruchu.

Choć do przodującej w rankingu Hiszpanii (17.228 km) wciąż wiele nam brakuje, Polska nie zamierza poprzestać na już wybudowanych odcinkach dróg – zgodnie z wieloletnią perspektywą rozwoju infrastruktury drogowej w Polsce docelowo w kraju powstać ma 8.177 km dróg szybkiego ruchu, zatem obecnie zrealizowano niewiele ponad 60% wszystkich planowanych odcinków. Rok 2024 obfitować będzie w postępowania przetargowe dotyczące budowy (oraz projektu i budowy) szeregu nowych fragmentów autostrad i dróg ekspresowych.

Jak wynika z publikacji branżowych, do rozpoczęcia realizacji w bieżącym roku kalendarzowym przewidziano:

Nie można zapominać o postępowaniach przetargowych, które ogłoszone zostały w ubiegłym roku i czekają na rozstrzygnięcie (jak wskazuje sama GDDKiA -na etapie badania i oceny ofert są 23 zadania o łącznej długości ok. 310 km), a także o postępowaniach, które zostały już rozstrzygnięte i są na różnych etapach realizacji (obecnie ponad 1.000 km dróg ekspresowych i autostrad).

budowlaniecżarówkaformularz

Z każdym rokiem doświadczenia GDDKiA pozyskiwane w ramach prowadzenia projektów inwestycyjnych prowadzą do aktualizacji i zmian „Wzorcowych Warunków Kontraktu”, których zadaniem jest regulowanie wzajemnych relacji Zamawiającego oraz Wykonawcy przedsięwzięcia inwestycyjnego.

W dalszej części niniejszego newslettera omówimy potrzebę dokonania modyfikacji wzorów umów o podwykonawstwo wobec dokonania ostatnich zmian Warunków Kontraktu przez największego zamawiającego inwestycji drogowych.

 

Subklauzula 4.4. [Podwykonawcy] Warunków Kontraktu

W ramach realizowanych przez GDDKiA inwestycji infrastrukturalnych wykorzystywane są powszechnie wzorce umowy opracowane przez Międzynarodową Federacje Inżynierów Konsultantów (fr. Fédération Internationale Des Ingénieurs-Conseils) – tzw. wzorce FIDIC.

Regulacje wzorców FIDIC w swym zamyśle mają obejmować jak najszerszy katalog relacji, jakie Wykonawca czy Inwestor napotykają w toku realizacji inwestycji, w tym relacje na linii Wykonawca – Podwykonawca. Dla osiągnięcia tego celu, Federacja opracowała Subklauzulę 4.4 [Podwykonawcy] WK, której treść reguluje obowiązki Wykonawcy w zakresie umów o podwykonawstwo.

Dla dostosowania treści Warunków Kontraktowych FIDIC do polskiego porządku prawnego, GDDKiA podjęła szereg działań modyfikujących treść tej subklauzuli. W efekcie Subklauzula4.4 [Podwykonawcy] WK nie odpowiada treści tego postanowienia jaka przewidziana została przez Federację, co prowadzić może do pewnych nieścisłości interpretacyjnych – w szczególności dla podmiotów zagranicznych prowadzących lub rozpoczynających współpracę z GDDKiA na polskim rynku.

 

ręce i znak zapytania

 Co się zmieniło?

Treść Subklauzuli 4.4. [Podwykonawcy] Warunków Kontraktu zaczyna coraz mocniej ingerować w stosunki prawne łączące Wykonawców z Podwykonawcami.

Działania GDDKiA w tym zakresie wynikają nie tylko z daleko idącej ochrony podwykonawców wymaganej do uwzględnienia przez prawodawstwo krajowe, ale także z doświadczeń GDDKiA zdobywanych w toku realizowanych dotychczas inwestycji.budynekgrupa osób

Najważniejsze zmiany względem treści Subklauzli stosowanej w latach ubiegłych:

 

Czy wiesz, jak zarządzać ryzykiem i zabezpieczyć swój biznes? Umowy o podwykonawstwo

infografikaWzory umów o podwykonawstwo stosowane dotychczas przez Generalnych Wykonawców mogły ulec dezaktualizacji, a wprowadzane naprędce zmiany często prowadzą do chaosu w sytuacjach konfliktowych.

Na co należy zwrócić uwagę dokonując aktualizacji wzorów umów o podwykonawstwo:

–> spójność treści umowy,

–> odpowiednie przeniesienie odpowiedzialności z kontraktu głównego na podwykonawcę – co wymaga znajomości procedur FIDIC,

–> zgodność z PZP i KC:

–> zgodność postanowień umowy z przepisami prawa podatkowego, RODO oraz regulacjami korporacyjnymi;

–> zgodność ze stosowanymi w organizacji procedurami wewnętrznymi – w tym schematem organizacyjnym oraz podziałem obowiązków w przedsiębiorstwie.

 

Wsparcie prawników JDP w opracowaniu wzorów umów o podwykonawstwo

Prawnicy Kancelarii JDP każdego dnia wspierają swoich klientów w toku realizacji inwestycji infrastrukturalnych. Nasze szerokie doświadczenie zdobyte w toku:dłoń z ludźmi

pozwala nam spojrzeć na stosowane przez Generalnych Wykonawców wzory umów z innej perspektywy i zaproponować eksperckie rozwiązania, które w przyszłości pozwolą na uniknięcie sporów lub znaczne ograniczenie ryzyka ich wystąpienia. Wielokrotnie pomagaliśmy naszym klientom przy kartkiopracowywaniu i negocjowaniu umów o podwykonawstwo, biorąc także czynny udział w opracowaniu wzorów umów stosowanych na najbardziej wymagających technicznie kontraktach budowlanych w Polsce. Bardzo często dzięki naszemu eksperckiemu wsparciu klienci uzyskiwali korzystne dla nich stanowisko zamawiających w przedmiocie proponowanych postanowień umów.

 

Dlaczego warto wybrać wsparcie Kancelarii JDP dla opracowania (aktualizacji) wzorów umów o podwykonawstwo?

ludzie,zębatka dłoń trzymająca zębatkękoło z człowiekiem, żarówką

żarówkaczłowiekczłowiek, książka

dokumentołówekzębatka z dłonią i zegarem

gwiazdydłonie trzymające zegarkoło z człowiekiem, pieniądzem, zegarem, żarówką


>>Pobierz newsletter<<


Kontakt:

Andrzej Sokołowski – radca prawny (Attorney-at-law) | Partner w Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażowych Infrastruktury i Budownictwa, oraz Nieruchomości

Mariusz Nowakowski, MLE – adwokat | Counsel w Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażowych, Infrastruktury i Budownictwa

Mateusz Biciutko – radca prawny | Associate w Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażowych, Infrastruktury i Budownictwa