10 listopada 2022 r. będzie pierwszym dniem obowiązywania nowej specustawy, tj. ustawy z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców.

W newsletterze JDP znajdą Państwo odpowiedzi na najważniejsze pytania związane z ww. specustawą – czy jej wprowadzenie było konieczne? Czy wprowadzone przepisy skłonią zamawiających do zawierania aneksów? Czy te aneksy będą przewidywały korzystniejsze warunki niż warunki ustalane na podstawie poprzedniego stanu prawnego?


>> Pobierz newsletter <<


Kontakt:

Mariusz Nowakowski  – Adwokat | Counsel

Mateusz Biciutko – Associate