Uprawnienia sąsiadów, wspólnot mieszkaniowych oraz spółdzielni w razie uciążliwego najmu krótkoterminowego („na doby”).

 

ikona - hałas Sposób korzystania z lokalu mieszkalnego może stanowić źródło zakłóceń korzystania z lokali sąsiednich. Zakłócenia te mogą być wynikiem działań nie tylko same go właściciela lokalu (np. remont w godzinach nocnych), ale i innych osób, a w szczególności najemców.

Coraz powszechniejszym zjawiskiem staje się korzystanie z lokali w ramach najmu krótkoterminowego. Właściciele nieruchomości, zwłaszcza tych położonych w miejscowościach turystycznych lub centrach dużych miast, często decydują się – za pośrednictwem platform internetowych (np. Airbnb) – wynajmować swoje lokale na noclegi prywatnym osobom. ikona - kluczeDla właściciela jest to możliwość zwiększenia rentowności najmu względem długoterminowego, a dla wynajmującego często duża oszczędność pieniędzy. Takie oferty są z reguły korzystniejsze finansowo względem ofert hoteli i pensjonatów, a najemcy jednocześnie uzyskują dostęp do wyposażonej kuchni, dzięki czemu mogą jeszcze zredukować koszty posiłków.

Nie sposób dziwić się więc, że właściciele lokali skarżą się na sąsiedztwo mieszkań wynajmowanych krótkoterminowo, których lokatorzy niejednokrotnie uniemożliwiają normalne korzystanie z nieruchomości przez właścicieli innych lokali. Skoro nieruchomość jest wykorzystywana na cele mieszkaniowe, to sąsiedzi mają prawo oczekiwać niezakłóconego spokoju domowego.

Niemniej, istnieje szereg narzędzi prawnych, które można ikona-narzędziawykorzystać do walki z uciążliwym sąsiadem. Począwszy od doraźnych, do tych poważnych w skutkach. 

Podstawowym działaniem, jakie może podjąć właściciel lokalu względem osoby naruszającej zasady korzystania z nieruchomości, np. poprzez zakłócanie ciszy nocnej, jest zgłoszenie sprawy na policję, poinformowanie o zaistniałej sytuacji zarządcy budynku oraz właściciela mieszkania. Warto przy tym pamiętać, że jako wspólnota właściciele mogą pewne rzeczy odpowiednio uregulować w tzw. Regulaminie porządku domowego.

Oprócz skierowania przeciwko właścicielowi takiego mieszkania pozwu o zaniechanie naruszeń, w razie poniesienia realnej szkody materialnej, właściciel sąsiedniej nieruchomości może rozważyć możliwość domagania się odszkodowania (m.in. koszty przeprowadzki, najmu innej nieruchomości).

ikona-pieniądzeZakłócenia w korzystaniu z mieszkania, zwłaszcza te o charakterze trwałym, mogą prowadzić do naruszenia dóbr osobistych, co w razie spełnienia się przesłanek otwierałoby drogę do zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.
Wskazane wyżej przykładowe środki mają charakter indywidualny i jako takie służą ochronie praw konkretnej osoby występującej na drogę sądową (najczęściej sąsiada lokalu wynajmowanego „na doby”).

Ustawodawca przewiduje jednak narzędzia, jakie mogą posłużyć wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym w zwalczaniu uciążliwego dla sąsiadów najmu krótkoterminowego. Najczęściej ich zaangażowanie się będzie w interesie ogółu, wszak w razie przypisania „łatki” niewygodnego adresu, ze względu na nadmiar lokali wynajmowanych na doby, może dojść do np. sprzedaży lokali poniżej ceny i pojawienia się nowych właścicieli, którzy nie będą chcieli regulować zobowiązań względem wspólnoty. Obok tego może wystąpić konsekwencja w postaci spadku wartości lokali innych właścicieli.

Mając na względzie m.in. obecną niebagatelną wartość lokali mieszkalnych, skalę wyrzeczeń, które czynimy w celu nabycia swojego mieszkania oraz często długi proces jego poszukiwania i urządzenia, warto przeanalizować możliwość podjęcia działań samodzielnych lub w ramach wspólnoty w razie sąsiedztwa lokalu wynajmowanego na doby bez poszanowania praw sąsiadów. Powyżej napomknięto jedynie o kilku z wielu narzędzi, które są dostępne. Każdy przypadek wymaga indywidualnej analizy i dopasowania rozwiązań do stanu faktycznego.


Zespół Procesowy JDP ma duże doświadczenie w ochronie praw majątkowych naszych klientów. Jeżeli byliby Państwo zainteresowani kontaktem z jednym z naszych ekspertów, zapraszamy do przesłania maila.


Kontakt:

Wojciecha Bazan – adwokat | Partner w Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażowych oraz
Infrastruktury i Budownictwa
wojciech.bazan@jdp-law.pl

Karoliny Zagozdon – radca prawny | Associate w Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażowych oraz
Infrastruktury i Budownictwa
karolina.zagozdon@jdp-law.pl