Wyniki wyszukiwania
Flaga Ukrainy

Radca Prawny w Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażowych, Zespole Infrastruktury. Specjalizuje się w postępowaniach cywilnych i gospodarczych, w szczególności w zakresie sporów infrastrukturalnych (w tym opartych na wzorach kontraktowych FIDIC), z zakresu kar umownych z tytułu odstąpienia od umowy o roboty budowlane, kar umownych za opóźnienie oraz wynagrodzenia za roboty zamienne i dodatkowe. Zajmuje się również doradztwem prawnym dla branży budowlanej i infrastrukturalnej. Posiada doświadczenie w postępowaniach z zakresu odpowiedzialności odszkodowawczej, w tym dotyczących inwestycji infrastrukturalnych, oraz prawa spółek.


Kariera zawodowa

  • od 2021 JDP DRAPAŁA & PARTNERS
  • 2019–2021 Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej, asystent radcy
  • 2019 Krzysztof Rąpała Kancelaria Radcowska w Warszawie

Edukacja

  • 2020–2022 Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, aplikacja radcowska
  • 2014–2019 Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji

Wyróżnienia

  • 2020 nagroda Dziekana OIRP w Warszawie dla osób z najlepszymi wynikami z egzaminu wstępnego na aplikację radcowską
  • 2019 nagroda Dziekana Wydziału Prawa i Administracji dla absolwentów za osiągnięcia naukowe i wysoką średnią ocen
  • 2015, 2017, 2018 stypendium Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za osiągnięcia naukowe i wysoką średnią ocen

Języki

  • polski
  • angielski