Zaproszenie kierujemy do wykonawców realizujących kontrakty w branży infrastrukturalnej.

Webinarium będzie szczególnie przydatne dla członków zarządu, dyrektorów finansowych, szefów działów prawnych, prawników wewnętrznych w przedsiębiorstwach, claim managerów, pracowników działów zakupów i sprzedaży.


Data: 20 kwietnia 2022

Czas trwania: 10:00 – 11:30


Organizator:


Program:

  1. Jakie roszczenia przysługują wykonawcy w związku z koniecznością wykonywania robót dodatkowych i zamiennych?
  2. Jak wygląda sytuacja w przypadku umowy z wynagrodzeniem ryczałtowym?
  3. Jakie są obowiązki wykonawcy w zakresie weryfikacji dokumentacji projektowej na etapie przetargu?
  4. Jakie są kluczowe problemy na etapie postępowania dowodowego w sporze sądowym dot. robót dodatkowych?
  5. Jak należy się przygotować do sporu z zamawiającym, tj. o czym należy pamiętać już na etapie realizacji umowy?

ZAPISZ SIĘ


Webinar poprowadzą: