Zapraszamy na webinar:

Pandemia a modernizacje w energetyce i ciepłownictwie – aspekty prawne (opóźnienia i koszty)

15 maja | 10:00 – 11:30

Obecna sytuacja epidemiologiczna mocno rzutuje na funkcjonowanie praktycznie każdego segmentu gospodarki. Energetyka i ciepłownictwo jako branże kluczowe dla działalności wszystkich innych gałęzi przemysłu muszą zagwarantować bezpieczeństwo i ciągłość dostaw energii.

W trakcie webinarium wyjaśnimy:

  • Jak nowe regulacje (tarcze antykryzysowe 1.0, 2.0, 3.0) przełożyć w praktyce na sytuację prawną wykonawców realizujących umowy o modernizację infrastruktury w energetyce i ciepłownictwie?
  • Jakie działania powinni podejmować wykonawcy wobec zamawiających publicznych i inwestorów prywatnych w przypadku opóźnień i kosztów dodatkowych z powodu Covid-19?
  • Jakie roszczenia mogą przysługiwać wykonawcom, jakie dowody powinni zgromadzić?
  • Kto będzie ponosił koszty spowolnienia prac lub przestojów?
  • Jaki jest wpływ koronawirusa na umowy wykonawców z podwykonawcami?

Webinarium skierowane jest do:

  • Kadry zarządzającej wykonawców i inwestorów,
  • Dyrektorów kontraktów i projektów,
  • Prawników wewnętrznych,
  • Firm wykonujących modernizacje, dostawy oraz usługi w energetyce i ciepłownictwie,
  • Claim managerów.

Udział w webinarze jest bezpłatny.

Zapisz się

Webinar poprowadzą: