30 czerwca |  godz. 11:00 – 12:30 |1,5 h + 0,5 h na Q&A


Trudności finansowe i upadłości podmiotów z branży są nieuniknione. Będą one przerywały łańcuchy dostaw, co w przypadku dostaw just-in-time może być bardzo bolesne dla kontrahentów. Warto wiedzieć, jak zabezpieczyć kontraktowo narzędzia, materiały i inne składniki majątkowe przekazane dostawcy lub podwykonawcy do korzystania; produkcję w toku u dostawcy lub podwykonawcy oraz opłacone materiały, czy też zaliczki wpłacane na poczet realizacji umów. Przedsiębiorcy powinni znać wpływ złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości/restrukturyzację, jak i otwarcia postępowania upadłościowego lub restrukturyzacji na obowiązywanie umów zawartych z dostawcą lub podwykonawcą.


Zapraszamy na webinar organizowany wraz z Polskim Związkiem Przemysłu Motoryzacyjnego i Stowarzyszeniem Prawników Rynku Motoryzacyjnego, podczas którego omówimy jak przygotować się na upadłość / restrukturyzację dostawcy lub podwykonawcy i jakie są skutki jej ogłoszenia? Przedstawimy praktyczne doświadczenia z rynku automotive.

Webinarium skierowane jest do zarządów i managerów branży automotive, w szczególności producentów, dostawców i poddostawców.


W trakcie webinarium omówimy:

 1. Kiedy dostawca lub podwykonawca musi zgłosić wniosek o ogłoszenie upadłości lub może skorzystać z restrukturyzacji?
 2. Jak zabezpieczyć:
  1. narzędzia, materiały i inne składniki majątkowe przekazane dostawcy lub podwykonawcy do korzystania;
  2. produkcję w toku u dostawcy lub podwykonawcy oraz opłacone materiały;
  3. zaliczki wpłacane na poczet realizacji umów?
 3. Skutki:
  1. złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości/ restrukturyzację;
  2. otwarcia postępowania upadłościowego lub restrukturyzacji, w stosunku do umów zawartych z dostawcą / podwykonawcą.
 4. Strategie odzyskiwania składników majątkowych przekazanych dostawcy lub podwykonawcy do korzystania
 5. Dochodzenie wierzytelności w toku postępowania upadłościowego/ restrukturyzacyjnego. Lista wierzytelności.
 6. Podatkowe pułapki związane z postępowaniami upadłościowymi i restrukturyzacyjnymi dostawców / podwykonawców.

ZAPISZ SIĘ


Prelegenci:

Marcin Chomiuk – radca prawny, Partner

Wojciech Bazan – adwokat, Counsel

Magdalena Zasiewska – doradca podatkowy, Head of Taxes