Spółka biotechnologiczna, notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych, powierzyła ekspertkom JDP przeprowadzenie audytu procedury zgłaszania nieprawidłowości. Wykazując się ostrożnością i pragmatyzmem klient JDP zdecydował się zweryfikować aktualnie obowiązujące w jego organizacji procedury o ochronie sygnalistów. Zmotywowały go do tego prace nad projektem ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa.

W ramach zleconego audytu ekspertki prawa pracy i RODO ocenią, czy obowiązująca w Spółce procedura pozostaje zgodna z przepisami, które mają zostać uchwalone w związku z implementacją Dyrektywy 2019/1937 i jak dalekich zmian będzie ona wymagać, gdy przepisy te wejdą w życie.

Dzięki takim działaniom organizacja zostanie należycie i terminowo przygotowana na nadchodzące zmiany, a sygnaliści będą dobrze zabezpieczeni. Takie podejście uznać można za pozytywny przejaw społecznej odpowiedzialności biznesu.

Ekspertki JDP prawa pracy i RODO zajmujące się projektem: dr Joanna Ostojska-Kołodziej, r. pr. Anna Matusiak-Wekiera, adw. Magdalena Bartnik.