Data: 03.04.2020 | Czas trwania: 10.00-12.00 w tym 0,5h Q&A


  W celu otrzymania dostępu do materiałów z tego spotkania - prosimy wypełnić poniższy formularz.


  Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu przez kancelarię JDP z siedzibą w Warszawie. Jestem świadomy/a, iż moje dane będą wykorzystywane w celach związanych z organizacją webinarium oraz w związku z ewentualnym świadczeniem innych usług w przyszłości. Kancelaria JDP będąca administratorem danych osobowych informuje, iż podane dane nie będą przekazywane innym podmiotom, ich podanie jest dobrowolne, przy czym ich niepodanie uniemożliwi dostęp do treści serwisu. Niniejsze oświadczenie składam dobrowolnie oraz oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o prawie wglądu do podanych niniejszym danych osobowych oraz ich modyfikacji, uprawnieniu do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie oraz fakcie, że moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres jaki potrzebny będzie do realizacji celów, dla których zostały zgromadzone.

  Zobacz również:

  Newsletter JDP COVID-19 a toczące się postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

  Newsletter_JDP_Tarcza Antykryzysowa


  Webinarium jest adresowane do:

  kadry zarządzającej oraz prawników wewnętrznych firm z branży automotive z każdego ogniwa łańcucha produkcyjnego i łańcucha sprzedaży:

  poddostawców, producentów, importerów, dealerów, wynajmujących/leasingodawców.

  W czasie webinarium odpowiemy na pytania:

  • Jak obecna sytuacja wpływa na wykonywanie zobowiązań umownych oraz na sankcje związane z ich niewykonaniem?
  • Jak obecna sytuacja wpływa na sytuację najemców i wynajmujących obiektów komercyjnych?
  • Jakie możliwości zmiany umowy zawartej w reżimie PZP daje Ustawa Tarczowa?
  • O zasady działania organów korporacyjnych spółek z o.o. i s.a.
  • Możliwości uelastycznienia stosunków pracowniczych
  • Dotyczące rozwiązań Ustawy Tarczowej w zakresie dofinansowania umów o pracę oraz ulg podatkowych i w obowiązkowych składkach na ubezpieczenia społeczne

  Udział w webinarium jest bezpłatny.

  Zapisz się

  Prelegenci:

  Marcin Chomiuk – radca prawny, partner w kancelarii JDP

  Magdalena Zasiewska – doradca podatkowy, Head of Taxes w kancelarii JDP

  Michał Urbański – adwokat, senior associate w kancelarii JDP