Do Zespołu Transakcyjnego i Doradztwa Kontraktowego kancelarii JDP dołączyła adw. dr Joanna Ostojska-Kołodziej na stanowisku counsel.

Mec. Ostojska-Kołodziej doradza w zakresie prawa pracy i w JDP będzie kierować zespołem odpowiedzialnym za ten obszar. Od wielu lat wspiera pracodawców w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, doradza zarówno w bieżących sprawach pracowniczych, jak i w sytuacjach kryzysowych, opracowuje efektywne systemy wynagradzania i motywowania pracowników, uczestniczy w złożonych procedurach restrukturyzacji zatrudnienia i zwolnień pracowniczych, a także doradza w związku z przejściem całości lub części zakładu pracy. Reprezentuje również pracodawców w postępowaniach przed sądami pracy, jeśli polubowne rozwiązanie sporu okazuje się niemożliwe.

Naukowo zajmuje się również prawem cywilnym. Obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską przygotowaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Krzysztofa Pietrzykowskiego pt. „Sądowa zmiana płci” w Instytucie Prawa Cywilnego WPiA UW. Jest autorką licznych publikacji naukowych z zakresu prawa cywilnego i popularnonaukowych z zakresu prawa pracy.

Bardzo cieszymy się, że dołączyła do nas osoba z tak dużym doświadczeniem prawniczym i ekspert w zakresie prawa pracy – obszaru, który jest obecnie wyjątkowo istotny z punktu widzenia aktualnej sytuacji na rynku pracy. W związku z dynamicznym rozwojem naszej kancelarii i poszerzaniem naszych kompetencji, dołączenie do zespołu przez mec. Ostojską-Kołodziej będzie ogromnym wsparciem nie tylko dla nas, ale także dla naszych klientów. Obecność Pani Mecenas w zespole pozwoli nam na umocnienie pozycji eksperckiej kancelarii w kolejnej dziedzinie, która uzupełnia się z niedawno wzmocnionym obszarem ochrony danych osobowych, za który odpowiedzialna jest mec. Anna Matusiak-Wekiera. – mówi dr Marcin Chomiuk, partner kierujący Zespołem Transakcyjnym i Doradztwa Kontraktowego w kancelarii JDP.

Adw. dr Joanna Ostojska-Kołodziej jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2010), gdzie również obroniła doktorat (2015). Ukończyła także Szkołę Prawa Amerykańskiego, prowadzoną na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Wydziałem Prawa Uniwersytetu Floryda (2009) oraz była stypendystką programu Erasmus, w ramach którego ukończyła International Business Course na Karel de Grote Hogeschool w Antwerpii (2009). Jest wykładowcą szkolenia aplikantów adwokackich Izby Adwokackiej w Warszawie z zakresu prawa pracy i prawa cywilnego.