Nowe przepisy są wynikiem implementacji Dyrektywy Rady (UE) 2018/822 z 25 maja 2018 r. zmieniającej Dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania w odniesieniu do podlegających zgłoszeniu uzgodnień transgranicznych („Dyrektywa”), jednak mają znacznie szerszy zakres w porównaniu z Dyrektywą.

Dokładny opis procesu raportowania schematów podatkowych wraz w praktycznymi wskazówkami zamieszczone zostały w najnowszym alercie stworzonym przez doradców podatkowych JDP – Magdalenę Zasiewską i Dorotę Dąbrowską.


>> Pobierz Alert <<


Kontakt do autorów:

Magdalena Zasiewska – Doradca podatkowy | Head of Taxes w kancelarii JDP

Dorota Dąbrowska – Doradca podatkowy | Tax Manager w kancelarii JDP