W dniu 25 października 2022 r. w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa z 7 października br. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

Przewiduje ona kolejne zmiany podatkowe, dotyczące w przeważającej mierze podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).

Istotne zmiany dotyczą m.in.:

W najnowszym newsletterze JDP znajdą Państwo podsumowanie kluczowych zmian oraz nasze spostrzeżenia i uwagi w zakresie ryzyk, jakie związane są z nowymi przepisami.

Zapraszamy do lektury!


>> Pobierz newsletter <<


Kontakt:

Michał Jagielski – Ekspert podatkowy, Co-Head of Tax

Magdalena Zasiewska – Doradca podatkowy, Head of Tax

Dorota Dąbrowska – Doradca podatkowy, Tax Manager

Tomasz Głozowski – Associate