Do 31 stycznia 2021 roku największe przedsiębiorstwa mają obowiązek po raz pierwszy złożyć do Ministerstwa Rozwoju sprawozdanie o stosowanych terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Niezłożenie sprawozdania w terminie stanowi wykroczenie, za które podatnik może zostać ukarany karą grzywny.

Na kim ciąży obowiązek złożenia sprawozdania, co obejmuje sprawozdanie oraz kto je podpisuje wyjaśniają doradcy podatkowi: Magdalena Zasiewska oraz Dorota Dąbrowska w najnowszym newsletterze prawnym.


>> Pobierz Newsletter <<


Kontakt do autorów:

Magdalena Zasiewska – doradca podatkowy, Head of Taxes

Dorota Dąbrowska – doradca podatkowy, Tax Manager