E-Doręczenia już wkrótce

Zbliżają się ważne terminy dla przedsiębiorców i zawodów zaufania publicznego dotyczące e-Doręczeń

 

 

e-koperta

  Co to są e-Doręczenia

E-doręczenia, to nowy sposób, w jaki podmioty komunikują się z organami administracji publicznej. E-Doręczenia to usługa, która umożliwi przedsiębiorcom wysyłkę, odbiór i przechowywanie korespondencji online. Doręczenia elektroniczne poprzez portal e-doręczenia będą miały równoważną moc prawną jak tradycyjne przesyłki polecone z potwierdzeniem odbioru. Skrzynka e-Doręczenia docelowo zastąpi korespondencję poprzez ePUAP.

Usługę e-Doręczeń świadczyć będą wyłącznie dostawcy usług zaufania: Poczta Polska S.A., jako dostawca publiczny oraz komercyjni dostawcy niepubliczni wpisani do rejestru prowadzonego przez Ministra Cyfryzacji.

 

notatnikJak jest zbudowany adres do e-Doręczeń

Każdy adres do e-Doręczeń składa się z ciągu znaków (liter i cyfr) w następującym układzie:

AE:PL-XXXXX-XXXXX-YYYYY-ZZ

gdzie:

AE – to skrót od adresu elektronicznego
PL – kod kraju w standardzie ISO 3166 (w tym przykładzie Polski)
X – cyfry
Y – litery
Z – cyfry sumy kontrolnej.

 

budynek sądu
Kogo dotyczą e-Doręczenia

Docelowo wszystkie podmioty publiczne, przedsiębiorcy oraz zawody zaufania publicznego (np. adwokaci, radcowie prawni, doradcy podatkowi) będą miały obowiązek posiadania adresu do doręczeń elektronicznych i prowadzenia korespondencji za pośrednictwem e-Doręczeń.

 

Od kiedy należy posiadać skrzynkę do e-Doręczeń

Harmonogram wdrażania obowiązkowych e-Doręczeń dla przedsiębiorców jest kilkuetapowy i zależy od tego, kiedy działalność była założona lub modyfikowana oraz w jakim rejestrze przedsiębiorstwo jest wpisane (KRS lub CEIDG). Harmonogram obejmuje także zawody zaufania publicznego.

Osoby wykonujące zawody zaufania publicznego:

Podmioty wpisywane do KRS:

Podmioty wpisywane do CEIDG: 

 

 kartkaJak założyć skrzynkę do e-Doręczeń

Wnioski o założenie skrzynki e-Doręczeń można składać już teraz.

 

 

Kroki do założenia skrzynki e-Doręczeń:

1Złożenie wniosku online o utworzenie adresu do e-Doręczeń na stronie (https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-adres-do-e-doreczen-u-publicznego-dostawcy-uslugi-e-doreczen);

2Dla podmiotów wpisanych do KRS konieczne jest wyznaczenie także administratora skrzynki (jego dane podaje się we wniosku), dla podmiotów/osób wpisanych do CEIDG możliwe jest samodzielne zarządzanie skrzynką lub wyznaczenia administratora (podając jego dane we wniosku).

3Wniosek dla podmiotów wpisanych do KRS podpisuje zarząd zgodnie z zasadami reprezentacji lub ustanowiony pełnomocnik (wówczas do wniosku należy załączyć pełnomocnictwo i potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa wynoszącej 17 zł);

4Wniosek zostanie sprawdzony, a w razie wystąpienia nieprawidłowości zostanie wystosowane wezwanie do uzupełnienia braków formalnych;

5Minister Cyfryzacji utworzy adres i skrzynkę do e-Doręczeń;

6Na podany we wniosku adres mailowy zostanie wysłany email z instrukcją, jak aktywować adres do e-Doręczeń;

7Dokonanie aktywacji skrzynki i adres do e-Doręczeń zgodnie z otrzymaną instrukcją;

8Po dokonaniu aktywacji właściwy adres do e-Doręczeń zostanie wpisany do bazy BAE, co zostanie potwierdzone mailowo, ale już na skrzynkę e-Doręczeń, a nie na adres mailowy podany we wniosku.


Pobierz newsletter


Przeczytaj również o:


W razie pytań zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami.

Kontakt

Magdalena Zasiewska – doradca podatkowy | Co-Head of Tax
magdalena.zasiewska@jdp-law.pl

Michał Jagielski – ekspert podatkowy | Co-Head of Tax
michal.jagielski@jdp-law.pl

Dorota Dąbrowska – doradca podatkowy | Tax manager
dorota.dabrowska@jdp-law.pl