Transakcje M&A na akcjach spółek niepublicznych – artykuł dr. Marcina Chomiuka i Przemysława Kołodzieja

Od 1 marca 2021 r. obowiązują przepisy o dematerializacji akcji spółek niepublicznych. Obejmują one spółki akcyjne, spółki komandytowo-akcyjne oraz proste spółki akcyjne. Przepisy te mają duże znaczenie dla praktyki transakcyjnej fuzji i przejęć.

Aby skutecznie nabyć akcje, zarówno imienne, jak i na okaziciela, trzeba dokonać w rejestrze akcjonariuszy wpisu wskazującego nabywcę, liczbę oraz rodzaj, serie i numery albo odrębne oznaczenia nabytych akcji. Wpis ten ma charakter konstytutywny, skutkujący przejściem praw do akcji. W celu zbycia akcji imiennych lub na okaziciela trzeba zatem zawrzeć prawnie skuteczną umowę, która stanowi podstawę zbycia oraz uzyskać wpis rejestrze akcjonariuszy. Przed dokonaniem wpisu podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy ma obowiązek powiadomić o treści zamierzonego wpisu osobę, której uprawnienia mają być wykreślone.

Więcej na temat współpracy z prowadzącymi rejestr, zabezpieczeń na akcjach czy terminach wpisu w artykule Przemysława Kołodzieja z Domu Maklerskiego Trigon i dr. Marcina Chomiuka kierującego Zespołem Corporate M&A i Doradztwa Kontraktowego JDP w dzienniku „Rzeczpospolita” i na rp.pl.

Tekst jest pokłosiem dyskusji ekspertów, która odbyła się 26 września 2023 r. podczas organizowanej przez Izbę Domów Maklerskich konferencji „Rejestr akcjonariuszy – podsumowanie doświadczeń i wyzwań po dwóch i pół roku obowiązywania regulacji” (więcej informacji o konferencji TUTAJ).


PRZECZYTAJ ARTYKUŁ