Data: 26 września 2023 r.
Czas trwania: 9:00 – 15:00


Miejsce:
Centrum Konferencyjne Ogrodowa 58
Budynek City Gate
ul. Ogrodowa 58, Warszawa


Organizatorzy:

Partnerzy:


Program konferencji

09:00 – 09:15 Rejestracja, kawa powitalna
Moderacja konferencji – r.pr. Katarzyna Kacprzak, Izba Domów Maklerskich

09:15 – 09:30 Otwarcie konferencji
Waldemar Markiewicz – Prezes Zarządu, Izba Domów Maklerskich
dr Marcin Chomiuk, radca prawny – JDP

 

09:30 – 10:30 Praktyka rejestru akcjonariuszy okiem regulatora, ustawodawcy, nadzorcy

09:30 – 09:50
Dyrektor Rafał Reiwer – Departament Prawa Gospodarczego, Ministerstwo Sprawiedliwości
09:50 – 10:05
Dyrektor Marta Kłosińska – Departament Firm Inwestycyjnych, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
10:05 – 10:25
r.pr. Katarzyna Łukomska – Biuro Rzecznika Finansowego

 

10:25 – 11:00 Relacja z praktyki – najczęściej występujące problemy, niejasności, kwestie sporne przy prowadzeniu rejestru akcjonariuszy
r.pr. Paweł Gładysz – Biuro Maklerskie Pekao
Dyrektor Małgorzata Kalinkowska – Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego
r.pr. Kamil Słomiany – Ipopema Securities S.A.

Moderator: Piotr Sobków – Członek Zarządu, Izba Domów Maklerskich

 

11:00 – 11:15 Przerwa kawowa

 

11:15 – 12.15  Ocena prawna wątpliwości ujawnionych w praktyce prowadzenia rejestrów
dr hab. Bogusław Lackoroński, dr Marcin Chomiuk – JDP

 

12:15 – 12:35 Transakcje M&A dotyczące akcji ujętych w rejestrach – praktyka współpracy z prowadzącymi rejestry
Przemysław Kołodziej – Członek Zarządu Trigon Dom Maklerski S.A.
dr Marcin Chomiuk, radca prawny – JDP

 

12:35 – 13:15 Przerwa lunchowa

 

13:15 – 13:45 Spory korporacyjne na tle akcji ujętych w rejestrach akcjonariuszy
adw. Adrian Andrychowski – JDP

 

13:45 – 14:45 Panel dyskusyjny o planowanych zmianach legislacyjnych

Dyrektor Marta Kłosińska – Departament Firm Inwestycyjnych, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
Dyrektor Rafał Reiwer – Departament Prawa Gospodarczego, Ministerstwo Sprawiedliwości
r.pr. Katarzyna Łukomska – Biuro Rzecznika Finansowego
r.pr. Magdalena Lewandowska-Gładka – Noble Securities S.A.

Moderator: dr hab. Bogusław Lackoroński, radca prawny – JDP

 

14:45 – 15:00 Podsumowanie i zamknięcie konferencji
Piotr Sobków – Członek Zarządu, Izba Domów Maklerskich


POBIERZ PROGRAM


ZAREJESTRUJ SIĘ