Niemal każdy menedżer zarządzający przedsiębiorstwem, działem lub zespołem zatrudnia i rekrutuje pracowników. Znajomość obowiązujących w tym zakresie przepisów ma tu kluczowe znaczenie.

Zapraszamy do udziału w webinarze, podczas którego eksperci kancelarii JDP oraz firmy doradczej Mazars kompleksowo i krok po kroku przedstawią podstawowe kwestie związane z zatrudnianiem pracowników oraz omówią obowiązki i formalności jakich należy dopełnić by nie narazić przedsiębiorstwa na kary, sankcje lub roszczenia pracowników.


26 maja 2021

godz. 11:30 – 13:00


Organizatorzy:


Zaproszenie kierujemy do:

  • prezesów, członków zarządu, dyrektorów i kierowników działów w firmach,
  • wszystkich innych osób zainteresowanych pozyskaniem wiedzy w zakresie prawnych i praktycznych aspektów zatrudniania nowych pracowników.

Program:

  1. Ustalenie właściwej formy współpracy z pracownikiem.
  2. Rodzaje umów o pracę.
  3. Obowiązki informacyjne pracodawcy wynikające z kodeksu pracy.
  4. Obowiązki pracodawcy związane z BHP (obowiązek skierowania pracownika na badania lekarskie, obowiązek przeprowadzenia szkolenia BHP).
  5. Niezbędne formalności przy zatrudnianiu pracownika (zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych, założenie akt osobowych i dokumentacja z tym związana).
  6. Przetwarzanie danych osobowych w ramach rekrutacji i przy zatrudnieniu – najważniejsze zagadnienia.
  7. Pytania i odpowiedzi.

ZAPISZ SIĘ


Webinar poprowadzą: