Zaproszenie kierujemy do wykonawców realizujących kontrakty w branży budowlanej. Budowa jest miejscem szczególnie narażonym na występowanie nieprawidłowości, które mogą stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia.

Źródłem wspomnianych nieprawidłowości są niejednokrotnie zachowania samych pracowników. Ryzyka, jakie powstają w tym zakresie po stronie pracodawców budowlanych rodzą nierzadko pokusę sięgnięcia po określone narzędzia kontroli pracownika, w tym badania jego trzeźwości, stosowania monitoringu wizyjnego, a nawet przeszukania. Nie wszystkie formy kontroli pracownika są prawnie dopuszczalne. Wiele z nich można jednak stosować, o ile pracodawca dopełni w tym zakresie odpowiednich procedur.

Szkolenie ma na celu przedstawienie zasad kontroli pracownika na budowie, z uwzględnieniem:


Data: 26 kwietnia 2022

Czas trwania: 10:00 – 11:30


Organizator:


Podczas szkolenia odpowiemy na następujące pytania:

 1. Czy pracodawca może zbadać pracownika alkomatem?
 2. Czy z badania alkomatem należy sporządzić protokół?
 3. Czy pracodawca może zobowiązać pracownika do poddania się testom na obecność narkotyków?
 4. Czy pracodawca może zainstalować monitoring w autobusie, którym dowozi pracowników do pracy?
 5. Jak długo można przechowywać nagrania z monitoringu wizyjnego?
 6. Czy pracodawca powinien poinformować pracownika, że w jego aucie zamontowany jest monitoring GPS?
 7. Jakie prawa RODO przysługują pracownikowi w związku z przetwarzaniem danych osobowych dotyczących zdrowia (badanie trzeźwości) oraz danych pochodzących z monitoringu?
 8. Czy pracodawca może przeszukać szafkę pracownika?
 9. Czy pracownik może być poddany kontroli osobistej?
 10. Jakie konsekwencje wobec pracownika może wyciągnąć pracodawca? Czy rodzaj i zakres konsekwencji zależą od prawidłowo wdrożonego narzędzia kontroli?
 11. Jakie obowiązki RODO powstają po stronie pracodawcy w związku z przetwarzaniem danych osobowych pracownika na potrzeby badania trzeźwości oraz monitoringu?

ZAPISZ SIĘ


Webinar poprowadzą:

dr Joanna Ostojska-Kołodziej – Adwokat, Counsel, Head of Employment Practice

Anna Matusiak-Wekiera – Radca prawny, Head of Data Protection/Compliance Practice

Magdalena Bartnik – Adwokat, Associate