19 kwietnia Komisja Europejska przyjęła nowe „Wytyczne w sprawie regionalnej pomocy państwa” na lata 2022 – 2027. Pokłosiem dokumentu będzie inny zakres pomocy regionalnej udzielanej inwestorom w Polsce, w szczególności w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Niektóre regiony na tych zmianach zyskają, ale będą też poszkodowani – np. Warszawa. Zmiany mają zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2022 r.

Więcej informacji na temat zmian w sposobie funkcjonowania Polskiej Strefy Inwestycji znajdą Państwo na łamach „Rzeczpospolitej”. Zapraszamy do lektury artykułu autorstwa r. pr. Barbary Kaczały (Senior Associate) i Magdaleny Zasiewskiej (Head of Taxes).

Polska Strefa Inwestycji – Warszawa straci na nowej mapie pomocy regionalnej