Przedłużenie czasu realizacji kontraktów w infrastrukturze energetycznej jest częstym zjawiskiem. Dodatkowe koszty ponoszone w związku z tym przez wykonawców i podwykonawców negatywnie wpływają na wynik finansowy zawartych kontraktów.

W czasie webinaru przedstawimy Państwu – bazując na naszych ponad 15 latach doświadczenia w doradztwie prawnym dla wykonawców infrastruktury energetycznej – w jaki sposób skutecznie przygotować oraz dochodzić roszczeń o zapłatę kosztów poniesionych w związku z przedłużeniem czasu realizacji kontraktów.

Szkolenie (webinar) prowadzą prawnicy kancelarii JDP – eksperckiej niezależnej kancelarii będącej liderem na polskim rynku w doradztwie prawnym dla wykonawców inwestycji infrastrukturalnych (w tym energetycznych) oraz zastępstwie procesowym w postępowaniach sądowych i arbitrażowych dotyczących takich inwestycji. W prestiżowym rankingu firm prawniczych The Legal 500 kancelaria JDP została uznana (w latach 2018, 2019, 2020 i 2021) za Leading Firm (Top Tier) w kategorii Construction/Construction disputes.

Obecnie zespół prawników JDP świadczy między innymi doradztwo dla kilku wiodących wykonawców inwestycji energetycznych realizowanych dla PSE i innych zamawiających.


Data: 12 października 2021

Czas trwania: 10:00 – 12:00


Organizator:


Webinar skierowany jest do wykonawców Polskich Sieci Elektroenergetycznych, wybranych firm działających w infrastrukturze energetycznej, które otrzymały indywidualne zaproszenia.

Szkolenie kierujemy zwłaszcza do:


Podczas webinaru odpowiemy na następujące pytania:

  1. Jak przyczyny przedłużenia czasu realizacji kontraktu wpływają na możliwość dochodzenia roszczeń o koszty z tym związane?
  2. Jakie są elementy składowe roszczenia o zapłatę kosztów (stałych i pośrednich) poniesionych w związku z przedłużeniem czasu realizacji kontraktu w infrastrukturze energetycznej?
  3. Jakie są podstawy prawne i przesłanki dochodzenia ww. roszczenia?
  4. Jak przygotować się do dochodzenia ww. roszczenia (z uwzględnieniem aktualnych preferencji dowodów z dokumentów i ograniczeń wykorzystania dowodów z zeznań świadków w postępowaniu gospodarczym)?
  5. W jaki sposób obliczyć i wykazać wysokość ww. roszczenia oraz jak weryfikują je eksperci i biegli sądowi?
  6. Jakie są doświadczenia z praktyki dochodzenia roszczeń o koszty przedłużenia kontraktów energetycznych?
  7. Jakie są możliwości zawarcia ugody z zamawiającym w sprawie ww. roszczenia?

ZAPISZ SIĘ


Webinar poprowadzą:


>> POBIERZ ZAPROSZENIE <<