Program webinaru

 1. Rodzaje umów na nabycie robotów przemysłowych
  • Umowy okresowe a jednorazowe
  • Przykłady umów jednorazowych
  • Przykłady umów okresowych
 2. Rękojmia i gwarancja
  • Istota, terminy
  • Uprawnienia i obowiązki
 3. Wykonanie zastępcze
  • Istota, kluczowe pojęcia, możliwe modyfikacje w umowie
 4. Weryfikacja kontrahentów, zagraniczny kontrahent i kluczowe klauzule umowne.

 

Data: 06 lutego 2024
Czas trwania: 10:00 – 11:30


>> ZAPISZ SIĘ <<


Zaproszenie kierujemy do:


Organizator:


Webinar poprowadzą:

Wojciech Bazan – Adwokat | Partner w Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażowych, Zespole Infrastruktury.

Kinga Zagrajek – Adwokat | Associate w Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażowych, Zespole Infrastruktury.