W toku realizacji inwestycji budowlanych strony kontraktów niemal zawsze muszą mierzyć się z problemem realizacji prac, które – według wykonawcy – nie były objęte przedmiotem umowy, a tym samym uzgodnionym przez strony wynagrodzeniem. Inwestorzy wyrażają przekonanie, że w każdym przypadku na wykonawcy ciąży obowiązek wykonania całości prac koniecznych do osiągnięcia umówionego efektu i na tym tle dochodzi do sporu. Inną kategorią prac są prace zamienne względem tych, określonych pierwotnie w kontrakcie.

 

Podczas webinaru:


Data: 12 marca 2024

Czas trwania: 10:00 – 12:30


>> ZAPISZ SIĘ <<


Organizatorzy:


Zaproszenie kierujemy do wszystkich uczestników procesu budowlanego reprezentujących wykonawców, zamawiających oraz nadzór.

 

Agenda

  1. Roboty dodatkowe i zamienne.
  2. Jak polepszyć swoją pozycję w zakresie dochodzenia zapłaty za prace roboty dodatkowe i zamienne na etapie weryfikacji dokumentacji przetargowej oraz zawierania umowy?
  3. Jakie roszczenia przysługują wykonawcy w związku z koniecznością wykonywania robót dodatkowych i zamiennych?
  4. Czy inne roszczenia przysługują w umowach przewidujących wynagrodzenie ryczałtowe?
  5. Komunikacja na etapie realizacji umowy i gromadzenie dowodów.
  6. Jakie są kluczowe problemy na etapie postępowania dowodowego w sporze sądowym dot. robót dodatkowych/zamiennych?
  7. Wpływ robót dodatkowych i zamiennych na termin wykonania umowy i koszt.

 

Program:

10:00 – 11:00 Część pierwsza (zagadnienia z praktyki prawnej)
11:00 – 11:05 Przerwa
11:05 – 11:45 Część druga (zagadnienia z praktyki inżynierskiej)
11:45 – 12:30 Sesja pytań i odpowiedzi


Webinar poprowadzą:

Ludwina Klein, LL.M. – adwokat | Counsel w Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażowych, Zespole Infrastruktury w Kancelarii JDP

Mariusz Nowakowski, MLE – adwokat | Counsel w Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażowych, Zespole Infrastruktury w Kancelarii JDP

Tomasz Latawiec – inżynier | Prezes Zarządu SIDiR

Tamara Małasiewicz – inżynier | Dyrektor Zarządzająca SIDiR