Prof. Przemysław Drapała został wybrany na Przewodniczącego Grupy Eksperckiej ds. Legislacji Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa (PZPB). Celem Grupy jest analiza i opracowanie rozwiązań legislacyjnych usprawniających prowadzenie inwestycji infrastrukturalnych (w tym budowlanych) w Polsce. PZPB jest największą organizacją zrzeszającą firmy z branży infrastruktury i budownictwa, które wspólnie reprezentują ponad 70 proc. potencjału rynku generalnego wykonawstwa inwestycji w naszym kraju.