JDP stawia na rozwój nowych specjalizacji

Do kancelarii JDP dołączył Michał Drozdowicz, ekspert z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem zajmujący się prawem energetycznym, ze szczególnym uwzględnieniem OZE. Nowo powstały Zespół Energetyki i Źródeł Odnawialnych będzie wspierał polskich i zagranicznych klientów z obszaru energetyki w przedsięwzięciach dotyczących rozwoju oraz nabywania odnawialnych źródeł energii, w tym w analizach due diligence w transakcjach M&A oraz finansowania OZE, przede wszystkim branży PV. Nowy zespół będzie uzupełniał ekspertyzę kancelarii obsługującej złożone inwestycje infrastrukturalne, w tym z obszaru energetyki konwencjonalnej, i korzystał z wiedzy i doświadczenia zespołu kierowanego przez prof. Przemysława Drapałę, partnera zarządzającego JDP.

Bardzo się cieszymy z dołączenia do JDP Michała Drozdowicza, który stanie na czele Zespołu Energetyki i Źródeł Odnawialnych. Michał jest cenionym praktykiem w zakresie obsługi prawnej procesu inwestycyjnego w sektorze odnawialnych źródeł energii oraz przeprowadzania prawnego „due diligence” na potrzeby transakcji nabywania i realizacji przedsięwzięć OZE w Polsce – komentuje dr Marcin Chomiuk, partner kierujący Zespołem M&A, Corporate i Commercial.

Miniony rok przebiegał pod znakiem kryzysu energetycznego oraz wiążących się z nim konsekwencji, które nakładały się na ambitne przedsięwzięcia polskiej energetyki. Zapowiada się okres zmian związanych z zabezpieczaniem przez biznes cen energii, zmagań ze skutkami interwencji na rynkach energii, dynamicznych inwestycji w gotowe lub realizowane projekty OZE, rozbudowy infrastruktury wytwórczej i sieciowej. Kancelaria JDP, dzięki pierwszorzędnemu doświadczeniu jej ekspertów w obszarach kluczowych dla ochrony interesów klientów branży energetycznej, ma ogromne możliwości. Cieszę się, że mogę je uzupełnić – dodaje Michał Drozdowicz.

Michał Drozdowicz

Radca prawny, szef Zespołu Energetyki i Źródeł Odnawialnych z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w doradztwie na rzecz przedsiębiorców polskich i zagranicznych, obejmującym m.in. pomoc prawną przy najistotniejszych w kraju inwestycjach w źródła wytwórcze (konwencjonalne) oraz infrastrukturę energetyczną. Zajmuje się prawem energetycznym, ze szczególnym uwzględnieniem energetyki odnawialnej. Doradzał klientom w przedsięwzięciach dotyczących rozwoju oraz nabywania odnawialnych źródeł energii, w tym w szczególności w analizach due diligence w transakcjach M&A oraz finansowania OZE, przede wszystkim branży PV. Wspierał klientów w sprawach regulacyjnych, w kwestiach kluczowych umów sektora energii, w tym umowach przyłączeniowych, dostaw komponentów, kontraktów budowlanych, O&M, długoterminowych umowach o zakup energii zawieranych między wytwórcą a odbiorcą przemysłowym (PPA, cPPA). Od lat rekomendowany przez międzynarodowe rankingi prawnicze (Chambers & Partners, Who’s Who Legal, IFLR 1000, Legal 500). W 2020 roku otrzymał nagrodę Client’s Choice przyznawaną przez Lexology.

Dynamiczne wzmocnienia w 2022

Praktyka Energetyki i Źródeł Odnawialnych łącząca ekspercką wiedzę z doskonałą znajomością branży to kolejna reakcja kancelarii na zmieniającą się sytuację rynkową. W ostatnim roku w JDP nastąpiło także wzmocnienie kompetencji w obszarach takich jak: Podatki (Michał Jagielski) oraz White Collar Crime (Arkadiusz Górski). W związku ze wzrostem zaufania klientów, przekładającym się na rozwój zleceń, liczba prawników w kancelarii na przestrzeni 2022 roku wzrosła o 40% (20 prawników).

Awanse w JDP

Kancelaria z początkiem roku ogłosiła także promocje prawnicze. Nowymi counselami zostali Barbara Kaczała (Zespół M&A, Corporate i Commercial) oraz dr Łukasz Paweł Goniak (Zespół Zamówień Publicznych). Na stanowisko senior associate awansowała Justyna Solarska (Zespół Postępowań Sądowych i Arbitrażowych, Zespół Infrastruktury).

Zmieniająca się sytuacja gospodarcza wymaga zdecydowanych działań, dlatego w JDP stawiamy na osoby, które rozumieją nowe potrzeby biznesowe klientów oraz identyfikują się z kancelarią. Wszystkim awansowanym gratulujemy dynamicznego rozwoju i życzymy kolejnych sukcesów na nowych stanowiskach – podsumowuje prof. Przemysław Drapała, partner w kancelarii JDP kierujący Zespołem Postępowań Sądowych i Arbitrażowych, Zespołem Infrastruktury.

Sylwetki awansowanych prawników

Barbara Kaczała

Radca prawny w Zespole M&A, Corporate i Commercial. Specjalizuje się w prawie umów, prawie handlowym i korporacyjnym oraz compliance. Zajmuje się bieżącym doradztwem na rzecz podmiotów z niemieckim i szwajcarskim kapitałem, obejmującym przede wszystkim sporządzanie i negocjowanie umów, w tym złożonych kontraktów dystrybucyjnych, dostawy i wdrożenia linii technologicznych. Wspiera klientów na etapie wykonywania umów, również w sytuacjach kryzysowych niewykonywania lub nienależytego wykonywania postanowień umownych przez kontrahenta. Doradza transgranicznym sieciom produkcyjnym i detalicznym. Posiada doświadczenie w projektach wprowadzania inwestorów zagranicznych na rynek polski, w tym w pozyskiwaniu zezwoleń na działalność na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych. W swoim doradztwie koncentruje się na potrzebach biznesowych klienta przy zapewnieniu maksimum bezpieczeństwa prawnego.

dr Łukasz Paweł Goniak

Adwokat w Zespole Zamówień Publicznych, Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażowych oraz Zespole Infrastruktury. Zajmuje się kompleksową obsługą polskich i zagranicznych podmiotów gospodarczych w branży budowlanej, drogowej, transportowej i energetycznej, w tym przede wszystkim inwestycji realizowanych w drodze zamówień publicznych oraz w formule PPP. Doradza zarówno na etapie ubiegania się, jak i wykonania zamówienia. Dotychczas pracował przy największych w kraju, a także unikatowych w skali Europy projektach infrastrukturalnych. Wspierał również wykonawców m.in. w międzynarodowych przetargach na inwestycje w ramach NATO SECURITY INVESTEMENT PROGRAM (NSIP) prowadzonych w oparciu o dyrektywy NATOwskie.

Justyna Solarska

Adwokat w Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażowych, Zespole Infrastruktury. Reprezentuje klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi, w szczególności w zakresie sporów infrastrukturalnych, w tym opartych na wzorcach kontraktowych FIDIC, z zakresu kar umownych z tytułu odstąpienia od umowy o roboty budowlane, kar umownych za opóźnienie oraz wynagrodzenia za roboty dodatkowe i zamienne. W swojej dotychczasowej praktyce reprezentowała również klientów przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi w postępowaniach z zakresu prawa cywilnego, karnego oraz handlowego (w ramach tej gałęzi prawa w szczególności w zakresie sporów korporacyjnych). Posiada również doświadczenie w doradztwie prawnym dla podmiotów gospodarczych w postępowaniach z zakresu Compliance.

 

Rynek Prawniczy

Legal Business Polska

CEE Legal Matters