Wygórowane warunki udziału, zaangażowanie w inne inwestycje, chęć zdobycia doświadczenia w nowych sektorach… Powody wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia mogą być różne.

W trakcie spotkania poruszymy kluczowe problemy związane z ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego i realizacją zamówień publicznych oraz dochodzeniem roszczeń przez konsorcja.

 

data  16 kwietnia 2024

godzina  10:00 – 11:30


zarejestruj się

 

 

 


Zaproszenie kierujemy do przedstawicieli wykonawców realizujących umowy o zamówienia publiczne.

Webinarium będzie szczególnie przydatne dla członków zarządu, dyrektorów finansowych, szefów działów prawnych, prawników wewnętrznych w przedsiębiorstwach, claim managerów, pracowników działów zakupów i sprzedaży.

 

Program:

W trakcie spotkania odpowiemy m.in. na następujące pytania (dotyczące różnych etapów inwestycyjnych):

Etap postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 1. Kiedy można sumować potencjały wykonawców w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu?
 2. Jak skonstruować umowę konsorcjum, aby nie narazić się na zakwestionowanie nabytego doświadczenia?
 3. Jak wypełnić oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp?

Etap realizacji inwestycji

 1. Zakres umocowania lidera do działania w imieniu partnerów konsorcjum, w tym do podejmowania w ich imieniu czynności prawnych
 2. Redystrybucja wynagrodzenia otrzymanego od Zamawiającego
 3. Odpowiedzialność członka konsorcjum z tytułu niewykonania zobowiązania w części powierzonej do wykonania innemu członkowi konsorcjum
 4. Roszczenie regresowe zamawiającego w przypadku bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy
 5. Podatki – kiedy VAT, a kiedy bez VAT?

Etap sporu: dochodzenie roszczeń

 1. Legitymacja czynna
 2. Legitymacja bierna
 3. Podział roszczenia
 4. Co trzeba oddać fiskusowi?

Organizator:

Kancelaria JDP


Webinar poprowadzą:

Ludwina Klein, LL.M. – adwokat, Counsel w Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażowych, Zespole Infrastruktury i Budownictwa.

Wojciech Merkwa – radca prawny, Partner w Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażowych, Zespole Infrastruktury i Budownictwa, kieruje Zespołem Zamówień Publicznych.

Magdalena Zasiewska – doradca podatkowy, Co-Head of Tax


zarejestruj się