Prawne ramy ochrony prywatności pracownika, którymi są przede wszystkim mechanizmy prawa pracy oraz przepisy o ochronie danych osobowych (m.in. RODO) zakreślą r. pr. Anna Matusiak-Wekiera oraz adw. dr Joanna Ostojska-Kołodziej z kancelarii JDP w bezpłatnym webinarze 11 lutego (godz. 10:00 – 11:00 + 05,h Q&A)

Zapraszamy do udziału!


Zaproszenie kierujemy do:


Podczas webinaru odpowiemy na pytania:

  1. Czy istnienie stosunku pracy uzasadnia ograniczenie prywatności pracownika?
  2. Na ile interes pracodawcy oraz podporządkowanie pracownicze pozwalają na ingerowanie w prywatność pracownika?
  3. Czy podporządkowanie pracownicze wyklucza skuteczne wyrażenie przez pracownika zgody na przetwarzanie danych osobowych?
  4. Czy można zobowiązać pracownika do nieujawniania wysokości swojego wynagrodzenia?
  5. Czy dopuszczalne jest ingerowanie w wygląd i ubiór pracownika?
  6. Czy pracodawca może sprawdzać z jakich stron www korzysta jego pracownik i monitorować jego służbową skrzynkę e-mail? Jakie obowiązki wynikają dla pracodawcy stosującego monitoring pracowniczy w kontekście przepisów o ochronie danych osobowych?
  7. Czy pracodawca może badać trzeźwość pracownika i kierować go na badania na obecność substancji psychoaktywnych? Prezentacja stanowiska Prezesa UODO oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie kontroli trzeźwości pracowników.
  8. Czy w świetle obowiązujących przepisów można legalnie dokonać pomiaru temperatury pracowników w kontekście COVID-19? Czy pracodawca może polecić pracownikowi wykonanie testu na COVID-19?
  9. Jakie roszczenia przysługują pracownikowi w przypadku naruszenia przez pracodawcę jego prawa do prywatności? Jakie prawa przysługują pracownikowi w przypadku, kiedy naruszenie prywatności przez pracodawcę związane było z przetwarzaniem danych osobowych pracownika??

ZAPISZ SIĘ Webinar poprowadzą:

Anna Matusiak-Wekiera – Radca prawny, Head of Data Protection Compliance Practice

dr Joanna Ostojska-Kołodziej – Adwokat, Counsel

 


>>> POBIERZ ZAPROSZENIE <<<