Data: 27 kwietnia | Czas trwania: 12.00-14.00

Webinarium dla Członków Polskiego Związku Firm Deweloperskich (PZFD)

Adresaci webinarium:

  • Kadra zarządzająca inwestorów prywatnych / deweloperów
  • Dyrektorzy kontraktów i projektów
  • Prawnicy wewnętrzni
  • Firmy budowlane i wykonujące dostawy oraz usługi w budownictwie
  • Claim managers

W czasie webinarium dowiedzą się Państwo m.in.:

  • Jakie możliwości mają deweloperzy/inwestorzy prywatni, aby mobilizować i egzekwować od wykonawców/podwykonawców realizację robót mimo Covid-19?
  • Jakie działanie należy podjąć, jeśli okaże się, że dany wykonawca/podwykonawca nie gwarantuje zakończenia robót w terminie i konieczne jest zastąpienie go innym?
  • Jak deweloper powinien reagować na ryzyko restrukturyzacji lub upadłości wykonawcy/podwykonawcy?
  • W jakim zakresie tzw. tarcze antykryzysowe 1.0 i 2.0 wpływają na relacje z wykonawcami i podwykonawcami?

Udział w webinarium jest bezpłatny.

Zapisz się

Prelegenci:

Prof. Przemysław Drapała

Wojciech Bazan