Od czterech miesięcy obowiązuje nowe Prawo zamówień publicznych. Nowa ustawa to trzykrotnie więcej przepisów, nowe regulacje i stare napisane w odmienny sposób. Podczas webinaru opowiemy o pierwszych praktycznych doświadczeniach związanych ze stosowaniem nowej ustawy.


7 maja 2021

godz. 10:00 – 12:00


Organizatorzy:


Zaproszenie kierujemy do:


Webinar organizowany jest dzięki współpracy z Izbą Gospodarczą Gazownictwa. Wydarzenie otworzy Prezes Zarządu IGG – Pan Robert Perkowski oraz Dyrektor IGG – Pani Teresa Laskowska.

Dzięki tej współpracy będziecie mieli Państwo okazję zapoznać się z kluczowymi zmianami w Prawie zamówień publicznych w kontekście postępowań mających za przedmiot inwestycje infrastrukturalne. Omówione zostaną m. in.:

Naszym celem jest skoncentrowanie się na praktycznych aspektach, potencjalnych problemach i ich rozwiązaniach.


ZAPISZ SIĘ


Webinar poprowadzą:


>> POBIERZ ZAPROSZENIE <<