Zarząd spółki w (nieformalnej) grupie kapitałowej – ryzyka i uprawnienia w aktualnej rzeczywistości prawnej | szkolenie AHK i JDP

Surowsza karalność przestępstw menadżerskich (nawet do 25 lat), kontrole podatkowe i niesprawny system compliance czy przetwarzania danych – to tylko część wyzwań, z którymi muszą radzić sobie członkowie zarządu.

Ostatnie zmiany w prawie wymagają od członków zarządu spółek kapitałowych dużej uważności na ryzyka prawne oraz staranności w ich eliminowaniu lub ograniczaniu, zanim się zmaterializują. Kompasem ma być wynikająca z przepisów business judgment rule. Sprawa się jednak komplikuje, gdy zarząd działa w grupie spółek.

Na szkoleniu uczestnicy zdobędą wiedzę, jak praktycznie radzić sobie ze współczesnymi wyzwaniami, z którymi spotykają się członkowie zarządu oraz kluczowi menadżerowie działający w grupie kapitałowej, holdingu czy koncernie – ze szczególnym naciskiem na rozwiązania wynikające z dużej reformy KSH oraz przepisów karnych gospodarczych.


Data: 14 marca 2024

Czas trwania: 10:00-15:00


Organizatorzy:

Program szkolenia

I. Co mówi prawo, a jak działa praktyka, czyli hierarchia spółkowo-korporacyjna vs. hierarchia matrixowa w koncernie faktycznym oraz koncernie kwalifikowanym z uwzględnieniem transgranicznych grup spółek

II. Wiążące polecenia z „centrali”, raportowanie, przekazywanie informacji w koncernie

III. Odpowiedzialność majątkowa i karna członków zarządu
1. Odpowiedzialność majątkowa wobec spółki, wspólnika oraz interesariuszy spółki
2. Niegospodarność i łapownictwo menadżerskie – podstawowe zasady odpowiedzialności karnej menadżerów
3. Odpowiedzialność karnoskarbowa

IV. Koncern w otoczeniu podatkowym
1. Trendy w kontrolach podatkowych dotyczących koncernów
2. Restrukturyzacje w grupie kapitałowej a uprawnienia organów podatkowych wykorzystywane w praktyce
3. Praktyka organów podatkowych względem weryfikacji uzasadnienia biznesowego dla operacji w ramach koncernów

V. Matrix vs. prawo pracy
1. Grupa kapitałowa jako tzw. pracodawca ekonomiczny
2. Wydawanie poleceń i organizowanie pracy pracowników w ramach koncernu
3. „Transferowanie” pracowników między podmiotami w koncernie
4. Przebicie zasłony korporacyjnej w relacjach z pracownikami

VI. Przepływ danych osobowych w koncernie
1. Pojęcie grupy przedsiębiorstw w RODO
2. Role w procesie przetwarzania danych w ramach grupy
3. Ułatwienia dla grupy przedsiębiorców przetwarzających dane osobowe wynikające z RODO

VII. System compliance – zbędny wydatek czy użyteczne narządzie ograniczania ryzyk prawnych i faktycznych.


ZAPISZ SIĘ


Szkolenie poprowadzą:

dr Marcin Chomiuk – radca prawny, Partner, kieruje Zespołem Transakcyjnym (Corporate / M&A) i Doradztwa Kontraktowego

Arkadiusz Górski – adwokat w Zespole White Collar Crime

Magdalena Zasiewska – doradca podatkowy, Co-Head of Tax

dr Joanna Ostojska-Kołodziej – adwokatka, kieruje Zespołem Prawa Pracy

Anna Matusiak-Wekiera – radczyni prawna, kieruje Zespołem Ochrony Danych Osobowych