„Odnawialne źródła energii. Rynek mocy. Inwestycje w zakresie elektrowni wiatrowych. Promowanie energii z wysokosprawnej kogeneracji oraz w morskich farmach wiatrowych. Tom II. Komentarz”. Wydawnictwo C. H. Beck opublikowało kolejny komentarz do prawa energetycznego pod redakcją naukową prof. Marzeny Czarneckiej oraz mec. Tomasza Ogłódka. Jego współautorem jest Michał Pater, Associate w Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażowych i Zespole Infrastruktury JDP, który współtworzył także Tom I Komentarza.

Publikacja skierowana jest do sędziów, adwokatów i radców prawnych zajmujących się obsługą prawną firm z sektora energetycznego, jak również do przedsiębiorstw energetycznych, odbiorców paliw i energii oraz pracowników administracji państwowej związanych z sektorem energetycznym.

Tom II to szerokie omówienie katalogu ustaw dotyczących prawa energetycznego i obejmuje m.in. takie akty prawne jak: ustawa o odnawialnych źródłach energii, ustawa o rynku mocy, ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, ustawa o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, czy ustawa o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych.

Komentarz uwzględnia także najnowsze zmiany wynikające z ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, która liberalizuje ustawę wiatrakową. Pisaliśmy o tym w Alercie JDP z kwietnia br.

Więcej informacji na temat Komentarza znajdą Państwo tutaj.