Wyniki wyszukiwania
PL EN DE

Associate w Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażowych i Zespole Infrastruktury. Wspiera klientów przy prowadzeniu sporów wynikających z realizacji inwestycji budowlanych i infrastrukturalnych (w szczególności branży drogowej, tramwajowej oraz energetycznej). Posiada doświadczenie w zakresie doradztwa prawnego obejmującego prawo własności przemysłowej i intelektualnej. W zakresie działalności naukowej zajmuje się głównie publicznym prawem bankowym, hobbistycznie zaś zajmuje się retoryką i sztuką argumentacji prawniczej.


Projekty

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo i regulacja na rynku energetycznym”
 • Koło Naukowe Logiki przy WPIA UŁ, założyciel

Kariera zawodowa

 • od 2020 JDP DRAPAŁA & PARTNERS
 • 2019 Baker McKenzie
 • 2019 Liberty Motors, staż w dziale prawnym
 • 2018–2019 Mosty Łódź, staż w dziale prawnym
 • 2017–2018 Kancelaria Dr Sebastian Kostecki, praktyka

Pro bono

 • Studencki Punkt Informacji Prawnej – Klinika Prawa – Przy WPIA UŁ

Edukacja

 • 2015-2020 Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

Wybrane publikacje

 • Charakter prawny umowy kredytu oraz dopuszczalność zarzutu zatrzymania w postępowaniach frankowych w świetle dotychczasowego stanowiska Sądu Najwyższego, Monitor Prawniczy Beck 2022, nr 7, prawo cywilne, postępowanie cywilne
 • Sytuacja wykonawców inwestycji energetycznych w związku ze wzrostem cen i utrudnionym dostępem do materiałów budowlanych, Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny IKAR 2022, nr 2(11)
 • Status prawny hulajnóg elektrycznych i ich użytkowników – projektowane rozwiązania i wzorce zagraniczne, Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny IKAR 2019, nr 5, s. 180-192
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa pn. Bezpieczeństwo i regulacja na rynku energetycznym, Łódź, 23–24 maja 2019 r., Szczególna podatność sektora ciepłowniczego, na tle pozostałych sektorów energetycznych, na powstawanie monopoli oraz wykorzystywanie przez przedsiębiorstwa pozycji dominującej, Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny IKAR 2019, nr 5
 • Wykonawcy inwestycji energetycznych a nieprzewidywalny wzrost cen, kierunekenergetyka.pl (https://www.kierunekenergetyka.pl/artykul,93295,wykonawcy-inwestycji-energetycznych-a-nieprzewidywalny-wzrost-cen.html)
 • Co robić, gdy rosną ceny a inwestycja jest w trakcie realizacji, Rzeczpospolita (https://www.rp.pl/finanse/art36230261-co-robic-gdy-rosna-ceny-a-inwestycja-jest-w-trakcie-realizacji)

Języki

 • polski
 • angielski
 • hiszpański