W związku ze zmianami cen rudy żelaza, gwałtownemu wzrostowi ulegają także ceny stali oraz zbrojenia, co bezpośrednio wpływa zarówno na sytuację podwykonawców i dostawców tych materiałów, jak i generalnych wykonawców realizujących (prywatne i publiczne) inwestycje. W wyniku tych zmian firmy poszukują prawnych możliwości uzyskania podwyższenia wynagrodzenia w celu pokrycie dodatkowych kosztów lub strat spowodowanych wspomnianym wzrostem cen w okresie 2020-21.

W czasie webinarium przedstawimy Państwu – bazując na naszych doświadczeniach oraz unikalnym know-how – w jaki sposób przygotować, dochodzić i bronić się przed roszczeniami o waloryzację wynagrodzenia w związku ze wzrostem cen stali. Webinar pozwoli Państwu poznać strategie działania, które mogą realizować firmy stali w celu zabezpieczenia swoich interesów w związku ze wzrostem cen stali.

Prowadzący webinarium prawnicy kancelarii JDP posiadają wyjątkowe na polskim rynku prawniczym doświadczenie w skutecznym przygotowaniu i dochodzeniu roszczeń o podwyższenie wynagrodzenia w związku z nadzwyczajnym wzrostem cen i kosztów (waloryzacja sądowa). Uzyskali w 2017 r. pierwszy w Polsce prawomocny wyrok zasądzający podwyższenie wynagrodzenia wskutek nadzwyczajnego wzrostu cen materiałów przed EURO 2012. W chwili obecnej reprezentują firmy z różnych branż w postępowaniach sądowych dotyczących zmian wynagrodzenia w wyniku nadzwyczajnego wzrostu cen i kosztów dochodząc roszczeń o łącznej wartości przekraczającej 750 mln PLN.


Data: 15 kwietnia 2021

Czas trwania: 11:00 – 12:30


Organizatorzy:


Zaproszenie kierujemy do firm członkowskich należących do IGG, OIGD i PZPB:

Nasz webinar może okazać się szczególnie przydatne dla członków zarządu, dyrektorów finansowych, szefów działów prawnych oraz koordynatorów pionów w działach prawnych ww. firm.


Podczas webinaru odpowiemy na następujące pytania:


ZAPISZ SIĘ


Webinar poprowadzą:


>> POBIERZ ZAPROSZENIE <<