Choć od wejścia w życie nowej ustawy Prawo zamówień publicznych minęło już kilka lat, niektóre jej przepisy nadal wywołują spore kontrowersje. Na pierwszy plan wysuwają się przesłanki wykluczenia, w tym w szczególności niefortunny art. 109 ust. 1 pkt 7 Pzp. W trakcie spotkania odpowiemy na pytania, które wywołują szczególne kontrowersje:

  1. Dlaczego przepis, który ma chronić zamawiającego przed nierzetelnymi wykonawcami, wywołuje aż tak duże wątpliwości?
  2. Czy wykonawca musi „tłumaczyć się” w JEDZ ze wszystkich kar umownych, jakie na niego nałożono?
  3. O czym należy pamiętać, aby uniknąć odrzucenia oferty?

Data: 31 maja 2023

Czas trwania: 10:00 – 11:30


Organizatorzy:


Zaproszenie kierujemy do osób zajmujących się w praktyce zawodowej ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego w sektorze infrastrukturalnym (prawnicy, specjaliści ds. ofertowania etc.).


ZAPISZ SIĘ


Webinar poprowadzi: