Warunki wprowadzenia przestoju ekonomicznego lub obniżenia czasu pracy mogą być wprowadzone w porozumieniu z radą pracowników.

O tym, jaką rolę pełni rada pracowników i co należy do jej zadań pisze r. pr. Barbara Kaczała z kancelarii JDP.

Zapraszamy do lektury artykułu w „Rzeczpospolitej”:

Przestój ekonomiczny lub obniżenie czasu pracy