Wybrane prawnopodatkowe aspekty dochodzenia roszczeń

Data: 30 listopada 2023
Czas trwania: 10:00-11:30
Miejsce: online


ZAPISZ SIĘ


Zaproszenie kierujemy do wykonawców realizujących kontrakty w branży infrastrukturalnej.


Program

I. Wprowadzenie

II. Charakter roszczeń dla celów podatkowych w zakresie:

III. Dokumentowanie poszczególnych kategorii roszczeń dla celów podatkowych

IV. Aspekty podatkowe umów okołoprocesowych mających na celu uzyskanie legitymacji czynnej do dochodzenia roszczenia:

V. Skutki podatkowe zrzeczenia się roszczeń


Organizator: kancelaria JDP


Ludwina Klein, LL.M. – adwokat w Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażowych, Zespole Infrastruktury

Magdalena Zasiewska – doradca podatkowy, Co-Head of Tax