Ustawa o sygnalistach będzie miała praktyczne skutki dla pracodawców. Jak przygotować na te zmiany przedsiębiorcę działającego na rynku infrastruktury, nie paraliżując biznesu? Opowiedzą o tym w pragmatyczny sposób ekspertki z Zespołów Prawa Pracy oraz Ochrony Danych Osobowych kancelarii JDP.

Warsztaty organizowane są wspólnie z wiodącymi izbami gospodarczymi zrzeszającymi firmy działające na rynku infrastruktury.

Już teraz mogą Państwo przesłać nam konkretne pytania na adres: kancelariajdp@jdp-law.pl. Nasze ekspertki chętnie odpowiedzą na przesłane zagadnienia w trakcie warsztatów.


Data: 18 stycznia 2022

Czas trwania: 10:00 – 12:00


Organizator:


Zaproszenie kierujemy do:


W trakcie warsztatów wyjaśnimy w przystępny sposób:

 1. Kogo dotyczy obowiązek wprowadzenia odpowiednich przepisów i od kiedy zacznie on obowiązywać;
 2. Jakie naruszenia mają lub mogą podlegać zgłoszeniu;
 3. Czy sygnalista może pochodzić spoza organizacji;
 4. Jakie kanały zgłoszeń można wybrać;
 5. Czy przedsiębiorca musi zapewnić możliwość dokonywania zgłoszeń anonimowych;
 6. Jakiej ochronie podlega sygnalista;
 7. Co to są działania odwetowe;
 8. Czy wprowadzenie procedury wymaga uzgodnienia lub konsultacji z pracownikami;
 9. Kto odpowiada za brak procedury i co za to grozi;
 10. W jaki sposób skonstruować i wdrożyć procedurę dotyczącą zgłaszania nadużyć;
 11. Jakie obowiązki spoczywają na pracodawcy w zakresie zapewnienia poufności tożsamości;
 12. Kogo pracodawca ma obowiązek informować o przetwarzaniu danych osobowych w rozumieniu przepisów RODO;
 13. Czy zgoda jest odpowiednią podstawą prawną dla przetwarzania danych osobowych sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie;
 14. Jak zadbać o bezpieczeństwo danych osobowych w ramach realizacji procedury o sygnalistach.

ZAPISZ SIĘ


Webinar poprowadzą: