Realizacja inwestycji energetycznej to proces niezwykle skomplikowany i obarczony dużym ryzykiem finansowym. W praktyce, pomimo skrupulatnego i szczegółowego opracowania zarówno dokumentacji projektowej, jak i przygotowanej na jej podstawie oferty, wykonawca niejednokrotnie ponosi znaczne koszty realizacji inwestycji, które nie zostały przewidziane na etapie ofertowania, wynikające m.in. z konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, realizacji kontraktu w czasie przedłużonym czy wzrostu cen materiałów budowlanych.

W takiej sytuacji naturalnym staje się pytanie, czy, a jeśli tak, to na jakiej podstawie prawnej wykonawca może domagać się dodatkowej płatności od zamawiającego, w tym czy możliwe jest podwyższenie umówionego przez strony wynagrodzenia?

Zapraszamy do lektury artykułu r. pr. Andrzeja Sokołowskiego i r. pr. Magdaleny Nasiłowskiej, który ukazał się na łamach „Energetyki Cieplnej i Zawodowej”. Artykuł dostępny w wersji online na portalu Kierunek Energetyka.

***
Artykuł pod tytułem „Rozliczenie dodatkowych kosztów realizacji inwestycji energetycznej – podwyższenie umówionego wynagrodzenia” jest pierwszym z trzech artykułów cyklu „Rozliczenie dodatkowych kosztów realizacji inwestycji energetycznej”. Publikacja kolejnej części już za dwa tygodnie.