Według danych Państwowej Inspekcji Pracy, branża budowlana jest jednym z sektorów o wysokim wskaźniku wypadkowości, dlatego jednym z priorytetów PIP w latach 2022-2024 jest wdrożenie strategii kontroli i działań prewencyjnych dla sektora budowlanego w Polsce. Przy doborze podmiotów do kontroli zostaną uwzględnione takie czynniki jak wielkość zatrudnienia, forma własności czy liczba skarg.

W jaki sposób przedsiębiorcy budowlani mogą się przygotować do zwiększonych kontroli przez PIP? Zapraszamy do lektury artykułu Jakuba Kusia i adw. Konrada Gortada, który ukazał się w „Rzeczpospolitej”.

PIP zwiększa kontrole przedsiębiorców budowlanych. Jak się przygotować?

link do artykułu