Inspektor ochrony danych pod lupą prezesa UODO

W mniejszych organizacjach inspektor traktowany jest jak „człowiek orkiestra” – ma znać się na przepisach, ale i aspektach technologicznych czy analizie ryzyka, projektować konkretne rozwiązania, ale również dostrzegać ich luki w procesie monitorowania.

Inspektor ochrony danych (IOD) jest odpowiedzialny za budowanie kultury ochrony danych osobowych w organizacji. Jak po blisko sześciu latach od rozpoczęcia stosowania przepisów RODO wypełniana jest w praktyce ta rola? Z jakimi problemami mierzą się inspektorzy ochrony danych? Jakich rad udziela prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych organizacjom, które wyznaczyły IOD, a także samym inspektorom? Jakie wnioski w zakresie pełnienia tej funkcji można wysnuć na podstawie rozstrzygnięć zagranicznych organów ochrony danych osobowych?

Więcej w artykule Anny Matusiak-Wekiery i Eweliny Kęciek z zespołu Ochrony Danych Osobowych i Compliance JDP na rp.pl.


PRZECZYTAJ ARTYKUŁ