Prof. Przemysław Drapała, r. pr. Wojciech Merkwa z Kancelarii JDP oraz inż. Maciej Kajrukszto z CAS poprowadzili wczoraj w hotelu Ibis Stare Miasto konferencję, której tematem były: Strategie prawne odstąpienia przez wykonawcę od umowy z inwestorem (zamawiającym) w inwestycjach budowlanych i infrastrukturalnych.

Spotkanie, które skierowane było do członków zarządu oraz kadry zarządzającej, prawników wewnętrznych, kierowników kontraktów, kierowników ds. roszczeń, zgromadziło liczne grono Uczestników.

Wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy za przybycie!


Program:

9.00 – 9.30      Rejestracja Uczestników / kawa
9.30 – 10.45        

Strategie prawne odstąpienia przez wykonawcę od umowy z inwestorem (zamawiającym) w inwestycjach budowlanych i infrastrukturalnych prof. Przemysław Drapała, partner w Kancelarii JDP

10.45 – 11.00 

Przerwa

11.00 – 11.30

Odstąpienie przez wykonawcę od umowy w świetle Prawa zamówień publicznych – Wojciech Merkwa, radca prawny w Kancelarii JDP

11.30 – 12.00

Kalkulacja roszczeń wykonawcy po odstąpieniu od umowy z zamawiającym – inż. Maciej Kajrukszto, Managing Partner CAS Sp. z o.o., biegły sądowy (gość specjalny)

12.00 – 12.30

Pytania i dyskusja

12.30 – 13.30 

Lunch


W trakcie konferencji omawiane były następujące zagadnienia: