Sankcje, przerwanie łańcuchów dostaw, odpływ siły roboczej spowodowanej wojną w Ukrainie, a także trwające problemy związane z pandemią skutkują wzrostem cen materiałów budowlanych i utrudnionym dostępem do pracowników. Pogarsza się tym samym sytuacja wykonawców inwestycji energetycznych, gdyż faktyczne koszty niezbędne do ich zrealizowania są znacznie wyższe niż te ustalane na etapie składania oferty.

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem Michała Patera, który ukazał się na łamach „Energetyki Cieplnej i Zawodowej”. W artykule zostały przedstawione podstawowe możliwości działania wykonawcy inwestycji energetycznej umożliwiające podwyższenie wynagrodzenia umownego, a w przypadku braku doprowadzenia do zmiany umowy – pozwalające na dochodzenie przez wykonawcę przysługujących mu uprawnień w związku ze wzrostem kosztów realizacji inwestycji.

Wykonawcy inwestycji energetycznych a nieprzewidywalny wzrost cen