17 lutego br. stosujemy akt o usługach cyfrowych (rozporządzenie UE – Digital Services Act, który ma zastosowanie do szeroko pojętej branży internetowej. Celem aktu jest zwalczanie nielegalnych treści w Internecie.

 

 Czy regulacja znajdzie zastosowanie w Twoim biznesie?aler compliance

Obowiązkami wynikającymi z DSA będą objęci dostawcy usług pośrednich – np. dostawcy usługi hostingu czy dostawcy platform internetowych.

Przez ww. pojęcia w praktyce należy rozumieć podmioty prowadzące strony internetowe i umożliwiające użytkownikom – przykładowo – prowadzenie rozbudowanego konta użytkownika, dodawanie opinii, wpisów lub komentarzy na publicznym forum.

Alert Compiliance
Obowiązki z DSA mogą zatem dotyczyć centrów danych, usług chmurowych, sklepów internetowych, sklepów z aplikacjami mobilnymi, platform marketplace, platform rezerwacyjnych (np. turystycznych) czy innych platform przechowujących informacje – np. platform e-learningowych, serwisów randkowych, serwisów społecznościowych.

Jakie obowiązki wynikają z DSA?

W zależności od tego, jak zostanie zakwalifikowana usługa internetowa, a także zależnie od tego, czy mamy do czynienia z mikro, małym, dużym czy średnim przedsiębiorcą, DSA może nakładać na biznes różne obowiązki.

Obowiązki te mogą polegać przykładowo na:

  • konieczności wyznaczenia punktu kontaktowego dla organów i użytkowników;
  • konieczności wyznaczenia przedstawiciela (jeśli mają Państwo siedzibę poza UE);
  • konieczności dostosowania regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną do DSA – w szczególności poprzez wprowadzenie zasad dotyczących zakazanych treści i ich moderacji;
  • realizacji sprawozdań na stronie internetowej lub do kompetentnych organów;
  • konieczności zapewnienia właściwych mechanizmów zgłaszania nielegalnych treści i reagowania na nie;
  • konieczności wdrożenia wewnętrznego systemu rozpatrywania skarg i pozasądowego rozstrzygania sporów.

 

 

 Co jeśli nie wdrożysz DSA?alert compliance

Sankcje za naruszenie przepisów DSA mają zostać wprowadzone przez przepisy krajowe, niemniej DSA określa ich zasadniczy charakter:

 

Jak możemy pomóc?

W celu przygotowania biznesu do nowych wymogów oferujemy:alert complianceKontakt:

Anna Matusiak-Wekiera – radczyni prawna | Head of Data Protection, Compliance w Zespole Ochrony danych osobowych

Ewelina Kęciek – adwokatka | Senior Associate w Zespole Ochrony Danych Osobowych


Przeczytaj również:

I. #OznaczamReklamy: Niezbędnik UOKiK dla influencera, agencji i reklamodawcy

II. Cyfrowa rewolucja dla przedsiębiorców – nowe obowiązki w doręczeniach

III. Ulgi na innowacje

IV. E-Doręczenia już wkrótce

V. Fundusz dla MŚP – dotacje na ochronę własności intelektualnej