Dane osobowe stanowią odrębną kategorię informacji, podlegającą niezależnie ochronie prawnokarnej.

Więcej informacji o odpowiedzialności karnej za naruszenie przepisów RODO najnowszym newsletterze JDP.


>> Pobierz newsletter <<


Kontakt:

Anna Matusiak-Wekiera – Radca prawny, Head of Data Protection/Compliance Practice

Arkadiusz Górski  – Adwokat, Senior Associate White Collar Crime