Każdy element bezpiecznej transakcji M&A wymaga wcześniejszego zaplanowania oraz profesjonalnej implementacji. Transakcja pozwala zwiększyć zyski przedsiębiorstwa, przychody czy udziału w rynku, ale ryzyko, które za sobą pociąga zmusza do oszacowania, czy całe przedsięwzięcie ma szanse powodzenia zarówno od strony prawnej jak i ekonomicznej.

Już 27.05, godz. 9:15 – 16:00 odbędzie się konferencja Rzeczpospolitej „M&A – jak bezpiecznie zrealizować transakcję”. W ramach konferencji znajdą się wystąpienia, dyskusja, burza mózgów, praktyczna wiedza oraz aktualne case’y.

Eksperci JDP: r.pr. dr Marcin Chomiuk, adw. Marcin Lewiński, adw. dr Joanna Ostojska-Kołodziej, r.pr. Anna Matusiak-Wekiera, r.pr. Maciej Chrzan i doradca podatkowy Magdalena Zasiewska oraz specjaliści: Piotr Rudzki (GrECo Polska) i Artur Wilk (Navigator Capital Group) opowiedzą o kompleksowym, płynnym i bezpiecznym przeprowadzeniu transakcji.


27 maja 2022

godz. 9:15-16:00


Zaproszenie kierujemy do:


ZAPISZ SIĘ


PROGRAM:

9:15 – Czas na logowanie 

09:25 – Oficjalne rozpoczęcie
Powitanie uczestników i prelegentów. Informacje techniczne dot. korzystania z platformy.
Agnieszka Spychała, project manager, dział konferencji i szkoleń, dziennik „Rzeczpospolita”

(1) 9:30 – Biznesowe i prawne przygotowanie do transakcji M&A
dr Marcin Chomiuk, Partner, kieruje Zespołem Transakcyjnym (Corporate/ M&A) i Doradztwa Kontraktowego kancelarii JDP,
Artur Wilk, Manager w Departamencie fuzji i przejęć w Navigator Capital Group

 1. Przygotowanie biznesowe – kiedy warto sprzedawać / kupować. Jak wygląda obecnie rynek.
 2. Jak przygotować spółkę do sprzedaży – na co zwracają uwagę inwestorzy.
 3. Asset deal czy share deal? A może joint venture?
 4. Due diligence – czym jest i jak się do niego przygotować
 5. Sesja Q&A

(2) 10:30 – Odpowiedzialność stron transakcji share deal i asset deal
dr Marcin Chomiuk, Partner, kieruje Zespołem Transakcyjnym (Corporate/ M&A) i Doradztwa Kontraktowego kancelarii JDP,
Marcin Lewiński, adwokat w Dziale Transakcyjnym i Doradztwa Kontraktowego kancelarii JDP

 1. Standardowy przebieg transakcji M&A – czas i najważniejsze elementy
 2. Istota i znaczenie zapewnień i gwarancji stron w transakcjach M&A.
 3. Znaczenie klauzul indemnifikacyjnych w praktyce obrotu gospodarczego.
 4. Ograniczenie odpowiedzialności za nieprawdziwość zapewnień i gwarancji.
 5. Ubezpieczenia transakcyjne jako minimalizacja ryzyka transakcyjnego
 6. Sesja Q&A

11:30 – Przerwa

(3) 12:15 – M&A a ochrona danych osobowych oraz prawo pracy
Anna Matusiak-Wekiera, Radca prawny w Dziale Transakcyjnym i Doradztwa Kontraktowego kancelarii JDP, kieruje Zespołem Ochrony Danych Osobowych/Compliance kancelarii JDP,
dr Joanna Ostojska-Kołodziej, Adwokat w Zespole Transakcyjnym i Doradztwa Kontraktowego kancelarii JDP, kieruje Zespołem Prawa Pracy

 1. Dane osobowe w procesie Due Diligence; dane pracowników, outsourcing usług, podstawy prawne ujawniania danych osobowych wynikające z RODO,
 2. Obowiązki związane z ochroną danych osobowych w ramach NDA i LOI – perspektywa stron transakcji,
 3. Środki bezpieczeństwa technicznego oraz organizacyjnej w trakcie Due Diligence – aktualna praktyka rynkowa,
 4. Obowiązki stron transakcji wobec pracowników:
  – przejście zakładu pracy
  – obowiązki konsultacyjne i informacyjne
 5. Przejście zakładu pracy a obowiązki pracodawcy wynikające z przepisów RODO.
 6. Sesja Q&A

(4) 13:15 – Ograniczenia dotyczące transakcji M&A wynikające z przepisów prawa oraz zewnętrznych stosunków umownych
dr Marcin Chomiuk, Partner, kieruje Zespołem Transakcyjnym (Corporate/ M&A) i Doradztwa Kontraktowego kancelarii JDP,
Marcin Lewiński, adwokat w Dziale Transakcyjnym i Doradztwa Kontraktowego kancelarii JDP,
Maciej Chrzan, Partner, Kieruje Zespołem Prawa Nieruchomości kancelarii JDP

 1. Ograniczenia w nabywaniu przez cudzoziemców udziałów / akcji w polskich spółkach będących właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości
 2. Tymczasowe ograniczenia w nabywaniu udziałów / akcji wprowadzone w wyniku pandemii COVID-19
 3. Obowiązek uzyskania zgody Prezesa Urzędy Ochrony Konkurencji i Konsumentów
 4. Obowiązek uzyskania zgody Ministra Finansów na nabycie udziałów lub akcji w spółkach prowadzących działalność w zakresie gier hazardowych
 5. Umowne ograniczenia w nabywaniu udziałów: zgoda spółki, zgody korporacyjne oraz zgody osób trzecich.
 6. Sesja Q&A

14:15 – Przerwa

(5) 14:30 – Ubezpieczenie transakcji
dr Marcin Chomiuk, Partner, kieruje Zespołem Transakcyjnym (Corporate/ M&A) i Doradztwa Kontraktowego kancelarii JDP,
Piotr Rudzki, Lider Praktyki Financial Lines/Financial Institutions, Broker Ubezpieczeniowy i Reasekuracyjny, GrECo Polska

 1. Warranties&Indemnities Insurance – ochrona dla oświadczeń sprzdającego w umowie kupna-sprzedaży spółki
 2. Title Insurance – ochrona dla gwarancji wynikających z umowy kupna sprzedaży nieruchomości
 3. Rozwiązania dla znanych ryzyk
 4. Proces oceny ryzyka w ubezpieczeniach transakcyjnych
 5. Przykłady szkodowe z ubezpieczeń transakcyjnych
 6. Sesja Q&A

(6) 15:15 – M&A a podatki
Magdalena Zasiewska, Kieruje Zespołem Doradztwa Podatkowego kancelarii JDP

 1. Jakie podatki mogą wystąpić w transakcjach M&A
 2. Wpływ struktury transakcji na jej opodatkowanie
 3. Nowy Ład a transakcje M&A
 4. Raportowanie transakcji M&A do fikusa (MDR)
 5. Istotne ryzyka podatkowe mogące ujawnić się w procesie Due Diligence i ich mitygowanie.
 6. Sesja Q&A

16:00 – Zakończenie szkolenia