W ostatnim czasie w kancelarii odbyły się dwa śniadania biznesowe, gdzie wspólnym, ważnym i złożonym tematem było raportowanie schematów podatkowych (MDR).

Podczas śniadania pn. Vademecum zarządu na początek roku (24 stycznia 2019) Marcin Chomiuk i Magdalena Zasiewska skupili się na wybranych zmianach legislacyjnych, jakie będą obowiązywały od tego roku.

Oprócz raportowania schematów podatkowych (MDR) prawnicy omówili m.in. odpowiedzialność podmiotów zbiorowych, planowane zmiany do KSH oraz Exit Tax.

Śniadanie pn. Obowiązek raportowania schematów podatkowych przez Fundusze Private Equity i Butiki M&A (28 lutego 2019) poprowadziliśmy wspólnie z Marsh Polska – światowym liderem w zakresie ubezpieczeń i innowacyjnych rozwiązań w obszarze zarządzania ryzykiem.

Krótkie przemówienie wprowadzające wygłosił Zbigniew Jara. Czym jest schemat podatkowy, jakie podmioty zobowiązane są do jego raportowania i jakie obowiązki wynikają dla doradców inwestycyjnych wyjaśniały Magdalena Zasiewska i Dorota Dąbrowska, a o tym czy sankcje karno-skarbowe są ubezpieczalne mowił Michał Dobek – adwokat, lider praktyki OC zawodowej, broker ubezpieczeniowy i reasekuracyjny (Marsh Polska).

M. Zasiewska, M. Chomiuk (<strong>Vademecum zarządu na początek roku

M. Zasiewska, M. Chomiuk (Vademecum zarządu na początek roku, 24 stycznia 2019)

Z. Jara, M. Zasiewska, D. Dąbrowska (<strong>Obowiązek raportowania schematów podatkowych

Z. Jara, M. Zasiewska, D. Dąbrowska (Obowiązek raportowania schematów podatkowych przez Fundusze Private Equity i Butiki M&A, 28 lutego 2019)

M. Dobek (Obowiązek raportowania schematów podatkowych przez Fundusze Private Equity i Butiki M&A,

M. Dobek (Obowiązek raportowania schematów podatkowych przez Fundusze Private Equity i Butiki M&A, 28 lutego 2019)