Wspólnicy, akcjonariusze i udziałowcy zyskują uprawnienia do inicjowania postępowania karnego przeciwko zarządowi

Menadżerowie ponoszą odpowiedzialność karną także za zagrożenie spółki szkodą, a nie tylko za szkodę, która wystąpiła.

Od 1 października 2023 do wszczęcia i prowadzenia postępowania karnego o to przestępstwo wystarczy wniosek choćby jednego akcjonariusza, bez względu na ilość posiadanych przez niego akcji.

Zapraszamy do lektury artykułu „Akcjonariusz doniesie na zarząd spółki” autorstwa Arkadiusza Górskiego kierującego zespołem White Collar Crime w JDP.


Link do artykułu

 


Kontakt

Arkadiusz Górski – adwokat, kieruje zespołem White Collar Crime w kancelarii JDP