Obecnie realizowanych jest wiele umów, które były zawierane w innych realiach rynkowych, tj. wartość świadczeń stron uległa zmianie w wyniku zdarzeń (często nieprzewidywalnych), jakie nastąpiły po dojściu kontraktu do skutku. Cena bądź wynagrodzenie otrzymywane przez przedsiębiorcę w zamian za zaoferowane przez niego usługi czy też produkty tylko nominalnie odpowiada tej uzgodnionej w umowie. I odwrotnie, za produkt lub usługę płaci mniej, niż zapłaciłby, gdyby realizował zamówienie obecnie.

Czy przedsiębiorca wykonujący nierentowne umowy skazany jest na straty (często drastyczne), czy też istnieją jakiekolwiek instrumenty prawne, z których mógłby skorzystać celem poprawienia wyniku finansowego ww. umów? Czy kontrahent musi zgodzić się na zmianę umowy? Czy ciążą na nim jakiekolwiek obowiązki związane z przywróceniem równowagi kontraktowej?

Zapraszamy do lektury najnowszego artykułu w „Parkiecie”, w którym prof. Przemysław Drapała i adw. Mariusz Nowakowski odpowiadają na nurtujące emitentów i inwestorów pytania dotyczące waloryzacji wynagrodzeń kontraktowych.

Waloryzacja wynagrodzenia z kontraktu