Od końca 2020 r. ceny materiałów budowlanych, takich jak stal, zbrojenia, miedź, asfalt, cement czy piasek, rosną w bardzo szybkim tempie. Powoduje to znaczne dodatkowe koszty po stronie wykonawców, co prowadzi do żądania podwyższenia uzgodnionego w umowie wynagrodzenia. Z uwagi na tę sytuację deweloperzy mogą być uprawnieni do obrony przed roszczeniami wykonawców w związku ze wzrostem cen materiałów.

19 października, w godz. 10 – 12 prof. nadzw. dr hab. Przemysław Drapała wraz z adw. Mariuszem Nowakowskim poprowadzą webinarium dla Członków Polskiego Związku Firm Deweloperskich, podczas którego opowiedzą o tym, w jaki sposób postępować z roszczeniami wykonawców z tytułu wzrostów cen materiałów.

Podczas spotkania eksperci odpowiedzą na następujące pytania:

  1. Jakie roszczenia mogą przysługiwać wykonawcy realizującemu inwestycję na rzecz dewelopera w związku ze wzrostem cen materiałów, który nastąpił od końca 2020 r.?
  2. Jakie strategie działania wobec wzrostów cen może przyjąć wykonawca względem dewelopera?
  3. Jakich dowodów i informacji powinien domagać się deweloper od wykonawcy, żeby zbadać jego roszczenie związane ze zmianami cen materiałów?
  4. Jak deweloper powinien bronić się przed roszczeniami wykonawcy i jakie argumenty powinien powoływać celem odparcia żądania wykonawcy?
  5. Na jakich podstawach prawnych zawrzeć ugodę/aneks do umowy podwyższający wynagrodzenie w związku ze wzrostem cen materiałów? Co powinno zostać uwzględnione w takiej ugodzie/aneksie z punktu widzenia dewelopera?

Webinarium będzie szczególnie przydatne dla członków zarządu, dyrektorów finansowych, szefów działów prawnych, prawników wewnętrznych oraz claim managerów.

Wszystkich członków Polskiego Związku Firm Deweloperskich serdecznie zachęcamy do zapisów na stronie.